Monografie FRSE


 

Konkurs na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez Fundację.

Pracujesz naukowo lub zajmujesz się badaniem wybranego obszaru edukacji? Brałaś/brałeś udział w wymianie akademickiej zorganizowanej w ramach programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji? Potrafisz wykorzystać zasoby informacyjne Fundacji do rozwoju warsztatu badawczego i poszukujesz sposobu na upowszechnienie wyników swoich prac? Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi „TAK”, to ten konkurs może być właśnie dla Ciebie.

Zapoznaj się z warunkami i przyślij do nas swoje zgłoszenie. Szczegóły dotyczące przebiegu pierwszej edycji konkursu „Monografie FRSE” znajdziesz w dokumentach:

Cztery najwyżej ocenione w konkursie prace zostaną zrecenzowane przez ekspertów, a następnie wydane w Serii naukowej Wydawnictwa FRSE w formie tradycyjnej i elektronicznej w językach polskim i angielskim.

Zwycięskie prace przetłumaczymy, a następnie wypromujemy online i podczas organizowanych przez nas wydarzeń. Dzięki temu o wynikach Twoich prac usłyszy szerokie grono odbiorców w Polsce i za granicą!

Sposób przygotowania tekstu jest jednym z kryteriów podlegających ocenie na wstępnym etapie, dlatego prosimy kierować się wskazówkami opisanymi w Standardach technicznych. Przed wysłaniem zgłoszenia warto także zapoznać się z innymi informacjami opisującymi zasady współpracy autorsko-redaktorskiej przyjęte w Wydawnictwie FRSE:

Jeśli przygotowujesz pracę, ale nie uda Ci się ukończyć jej przed ogłoszeniem wyników II tury Konkursu, to możesz przysłać konspekt publikacji, a w Formularzu zgłoszenia określić termin nadesłania ukończonej pracy. Pamiętaj, że nie powinien on przekraczać 12 tygodni. Zgłoszenie ocenimy w trybie uzupełniającym po nadesłaniu pełnej wersji publikacji – o ile w I i II turze Konkursu nie wyłonimy czterech zwycięskich prac.

Razem z tekstem prosimy przysłać wypełnione i podpisane skany dokumentów:

Jeśli jesteś Redaktorem naukowym i zgłaszasz pracę zbiorową, to wypełnij wszystkie trzy dokumenty. Poproś współautorów rozdziałów o dostarczenie skanów wypełnionych i podpisanych: Oświadczeń o oryginalności tekstu (tzn. swojej części pracy) i Obowiązku informacyjnego. Dzięki temu będziemy mogli rozpocząć ocenę zgłoszenia. Oryginały dokumentów zachowaj do chwili ogłoszenia wyników.

Wyślij swoje zgłoszenie e-mailem: konkurs.monografie@frse.org.pl. W tytule wiadomości prosimy dopisać „Zgłoszenie do konkursu Monografie FRSE”.

Prace będą przyjmowane na bieżąco. Wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzimy, czy spełnia ono warunki określone w regulaminie i odpowiemy, czy praca została zakwalifikowana do kolejnego etapu – oceny merytorycznej. Na jej podstawie sporządzimy listę rankingową i w każdej turze Konkursu wyłonimy najwyżej ocenione prace.

Kryteria, które będą oceniane na etapach oceny wstępnej i merytorycznej, zostały opisane w dokumentach:

Oceny merytorycznej dokonają członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa FRSE wchodzący w skład Kapituły Konkursu. Współpracuje z nami grono wybitnych naukowców – specjalistów w obszarach obejmujących bardzo zróżnicowane aspekty edukacji. Zapraszamy do zapoznania się z ich sylwetkami:

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja i do 30 września. Wyniki oceny prac zgłoszonych w pierwszym terminie zostaną ogłoszone do 30 lipca 2020 r. Jeśli pozytywne oceny otrzymają mniej niż cztery publikacje, to automatycznie uruchomimy II turę konkursu, której wyniki ogłosimy do 30 listopada 2020 r. Konkurs kończy się w chwili wyłonienia czterech zwycięskich prac.

Śledź na bieżąco nasze informacje – o terminie zakończenia naboru poinformujemy na stronie Wydawnictwa FRSE.

Najwyżej ocenione prace w każdej z dwóch tur konkursu zostaną wysłane do recenzentów zewnętrznych. Pozytywne rekomendacje uruchamiają proces wydawniczy opisany w dokumentach:

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, a w razie wątpliwości – zachęcamy do kontaktu:

Biuro Wydawnictwa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa

e-mail: kkwiatosz@frse.org.pl

tel.: 509 009 336