Monografie FRSE – wyniki


 

Do I tury konkursu Monografie wpłynęły 2 prace:

1. “Oblicza sukcesu i niepowodzenia życiowego z perspektywy biograficznej w późnej dorosłości” aut. Ewy Sokołowskiej;

2. “Tutoring jako wyzwanie dla edukacji akademickiej” aut. Edyty Nowak-Żółty.

 

Na etapie oceny wstępnej zauważono braki formalne w obu pracach, a autorki zostały poproszone o ich uzupełnienie w ciągu 10 dni. Z uwagi na brak odpowiedzi oba zgłoszenia zostały odrzucone.

 

W II turze konkursu, która zakończy się 30 września, wyłonione zostaną maksymalnie cztery zwycięskie prace. Zachęcamy do udziału!

Wyślij swoje zgłoszenie e-mailem: konkurs.monografie@frse.org.pl. W tytule wiadomości prosimy dopisać „Zgłoszenie do konkursu Monografie FRSE”.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, a w razie wątpliwości – zachęcamy do kontaktu:

Biuro Wydawnictwa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa

e-mail: kkwiatosz@frse.org.pl

tel.: 509 009 336