Zobacz, co możesz zyskać

treść strony

Nagrodą w Konkursie jest wydanie monografii w formie drukowanej i elektronicznej. Organizator pokryje koszty recenzji, wydania i promocji najlepszych Prac. Przygotuje także ich przekłady na język angielski (w przypadku zgłoszeń polskojęzycznych) lub na język polski (w przypadku publikacji anglojęzycznych).

Zwycięskie prace będą promowane za pośrednictwem mediów społecznościowych, podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz zamieszczane w elektronicznych repozytoriach, z którymi współpracuje Wydawnictwo FRSE (Crossref, Central and Eastern European Online Library, Centrum Otwartej Nauki, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, Google Scholar, Academia.edu).

Laureaci – Autorzy i Redaktorzy naukowi zwycięskich prac – otrzymają nagrody pieniężne, których wysokość została określona w Obwieszczeniu o konkursie.