Wniosek o nieodpłatne przekazanie publikacji wydawnictwa FRSE