Wyniki konkursu ogłoszonego w 2021 roku

treść strony

Zgodnie z pkt. 8 Obwieszczenia o Konkursie na najlepsze monografie naukowe poświęcone edukacji publikujemy wyniki edycji ogłoszonej w 2021 roku.

Kapituła Konkursu Monografie FRSE w składzie:

dr hab., prof. UMK Dominik Antonowicz

dr hab., prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak

dr hab., prof. em. SGH Ewa Chmielecka

dr hab., prof. UKW Piotr Kostyło

prof. dr hab., dr h.c. multi Stefan Kwiatkowski

Rafał Lew-Starowicz

prof. dr hab. Dariusz Rott

dr Michał Sitek

dr hab., prof. UW Urszula Sztanderska

dr Edward Torończak

dr hab., prof. DSW Agnieszka Wilczyńska

dr Ewa Wiśniewska

dr hab., prof. UJ Barbara Worek

po zapoznaniu się ze zgłoszonymi publikacjami, najwyżej oceniła prace zatytułowane:

- „Szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych na przykładzie studiów podyplomowych

- „Doświadczenie pobytu w Polsce w narracjach zagranicznych studentów

Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce

i skierowała je do etapu recenzji. Więcej informacji podamy po jego zakończeniu.

Autorkom i Autorom serdecznie gratulujemy!

Naukowców i badaczy zajmujących się sprawami edukacji zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, która zostanie ogłoszona w lutym 2022 roku.