Wydłużenie czasu trwania III naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”


Wobec utrzymującej się pandemii COVID-19, rzutującej na proces przeprowadzania działań projektowych w sektorze edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach prowadzonego obecnie III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów”.

Nowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w systemie online FRSE trwa od 1 września 2020r. do 10 stycznia 2021r. (godz. 23.59).  Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Warto skorzystać z szansy, jaką daje projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”! FRSE zaprasza do aplikowania!

Szczegółowe informacje, w tym zasady naboru oraz przewodnik dla wnioskodawców, dostępne są na stronie projektu.