Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2014


Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach mobilności z krajami programu zaakceptowanych w roku 2014.

Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2014/15, ale część, której nie można w łatwy sposób zidentyfikować odbyła się w roku akademickim 2015/16.

  • Wyjazdy studentów z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski [XLS]
  • Wyjazdy pracowników uczelni z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy pracowników z zagranicy do Polski [XLS]

Departures and arrivals of HE students and staff within Erasmus+ 2014 call year

Statistical data about departures/arrivals from/to Poland within mobility projects with programme countries and partner countries awarded in 2014

The majority of outgoing/incoming mobility took place in academic year 2014/2015, but part of it took place in the academic year 2015/2016

  • Departures of students from Poland abroad[XLS]
  • Arrivals of students to Poland from abroad[XLS]
  • Departures of HE staff from Poland abroad[XLS]
  • Arrivals of HE staff to Poland from abroad[XLS]