Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2015


Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach mobilności z krajami programu oraz krajami partnerskimi zaakceptowanych w roku 2015 (wg stanu na 08.03.2018).

Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2015/16.

Tabele referencyjne [XLS]

Współpraca z krajami programu (KA103):

  • Wyjazdy studentów z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski [XLS]
  • Wyjazdy pracowników uczelni z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy pracowników z zagranicy do Polski [XLS]
  • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Współpraca z krajami partnerskimi (KA107):

  • Mobilność studentów (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
  • Mobilność pracowników (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
  • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Mobilności ogółem [XLS]