Kampania informacyjna RPI: Wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams w realizacji projektów Erasmus+


Regionalne Punkty Informacyjne FRSE, funkcjonujące w Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz w  Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją na warsztaty które odbędą się 11 lutego 2021, godz. 15.00.

Uczestnicy dowiedzą się:

  • w jaki sposób przygotować stanowisko pracy do prowadzenia projektów on-line
  • jakie są narzędzia i metody współpracy w projektach międzynarodowych z wykorzystaniem platformy TEAMS
  • o aktualnych naborach wniosków do projektów prowadzonych przez FRSE

Zainteresowanych Państwa prosimy o zarejestrowanie się drogą elektroniczną na stronie: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/64754