Wyniki dodatkowych konkursów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 2020 r.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów wniosków dodatkowych naborów, wspierających innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnia możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 2020. (termin składania wniosków: 29.10.2020 r.)

Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej
(w sektorze Edukacji szkolnej, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Szkolnictwa wyższego)

  • Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze Szkolnictwa wyższego [PDF]
  • Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe KA226-VET [PDF]
  • Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226) w sektorze Edukacja szkolna [PDF]

Partnerstwa na rzecz kreatywności
(w sektorze Młodzieży, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych):

  • Partnerstwa na rzecz kreatywności (KA227) w sektorze Edukacja szkolna  [PDF]
  • Partnerstwa Strategiczne na rzecz kreatywności. Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze Młodzież.  [PDF]