Wyniki konkursu wniosków 2020 złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzież – Runda 3


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków  złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzież.

Zapraszamy do zapoznania się z  wynikami konkursu  wniosków złożonych w terminie do 1 października 2020 r. oraz z dodatkowymi informacjami zawartymi w komunikatach.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków zostaną wysłane w późniejszym terminie, drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy również do zapoznania się z procedurą odwoławczą dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+.