Wyniki konkursu wniosków – Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków złożonych w terminie do 11 lutego 2020r. w akcji 1 –Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o dofinansowanie. [PDF]