Wyniki konkursu wniosków – Akcja1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków złożonych w terminie do 11 lutego 2020r. w akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe . Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o dofinansowanie. [PDF]