Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229 (termin składania wniosków: 23.04.2020 r.)


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 23 kwietnia 2020 r. w akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół (akcja KA229) w sektorze Edukacja Szkolna. Poniższa lista dotyczy projektów złożonych przez polskie szkoły koordynujące projekty. Szkoły wymienione na liście proszone są o przekazanie decyzji selekcyjnych swoim szkołom partnerskim. [PDF]

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy email wnioskodawców, które zostały podane we wniosku o dofinansowanie.