Wyniki oceny jakościowej formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny jakościowej złożonych formularzy zgłoszeniowych w rekrutacji Grantobiorców w ramach projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. [PDF]

Więcej informacji na stronie projektu.