Wyniki ostatniego konkursu w programie Erasmus Mundus


Komisja Europejska opublikowała wyniki ostatniego konkursu wniosków programu Erasmus Mundus z listopada 2013 r.

Wnioski składane były w Akcji 2., która obejmuje projekty partnerskie wspierające mobilność pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej i uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych, tzw. krajów trzecich.

Akcja 2 – Ścieżka 1 (partnerstwa z krajami, z którymi UE współpracuje w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju, Europejskiego Funduszu Rozwoju i Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej)

Dofinansowanie otrzymało 27 projektów. Uczelnia polska – Uniwersytet Warszawski – będzie koordynować jeden nowy projekt skierowany do krajów Bałkanów Zachodnich.

Akcja 2 – Ścieżka 2 (partnerstwa z krajami i terytoriami objętymi instrumentem na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi)

Dofinansowanie otrzymały 4 projekty, spośród których jeden będzie koordynowany przez polską uczelnię – Politechnikę Warszawską. Projekt ten realizowany będzie w ramach współpracy z Australią i Nową Zelandią.

Wyniki konkursu wniosków programu Erasmus Mundus z listopada 2013 r. dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.