Wystartowała inicjatywa „Mobilna młodzież”


– Wyjazd zagranicę na staż czy na studia, nawet tylko na kilka miesięcy, radykalnie zwiększa szanse młodego człowieka w przyszłym życiu zawodowym – mówił Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej Jan Truszczyński podczas inauguracji inicjatywy „Mobilna młodzież”. Jej celem jest umożliwienie wszystkim młodym Europejczykom zdobywania doświadczeń poza swoim krajem.

„Mobilna młodzież” (ang. „Youth on the move”) to jedna z siedmiu głównych inicjatyw strategii Europa 2020 – nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej. Inicjatywa zawiera 28 propozycji działań, które mają doprowadzić do tego, żeby w 2020 roku każdy młody Europejczyk miał możliwość odbycia części swojej edukacji zagranicą.

– Jestem najlepszym przykładem, że mobilność ma sens – mówił Truszczyński podczas uroczystej inauguracji w wypełnionej młodymi ludźmi Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dyrektor wspominał jak w 1955 r. jako kilkuletni chłopiec razem ojcem spotykał się z zaproszonymi do Polski z całego świata uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży.
– Od tego zaczęła się moja fascynacja tym, co poza granicami – mówił. Truszczyński był potem dyplomatą, pracował jako ambasador kilku krajach, był polskim pełnomocnikiem negocjującym warunki polskiego członkostwa w UE. Obecnie pracuje w Komisji Europejskiej.

Dyrektor Truszczyński wskazywał, że wszystkie statystyki potwierdzają, iż osoby po stażach za granicą mają większe szanse na zatrudnienie, a po kilku latach zarabiają więcej niż ich rówieśnicy. Jednocześnie podkreślał, że choć młodzi Europejczycy mają zapewnione coraz lepsze warunki rozwoju i nauki, to nie powinni spoczywać na laurach. – Niedawne badania 15-latków gdzie badano rozumienie tekstu i umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych wykazały, młodzi mieszkańcy chińskich prowincji wcale nie są gorzej wykształceni niż ich rówieśnicy w Europie. Zaś w prowincji Szanghaj wyniki były jednymi z najlepszych na świecie.

Inicjatywa „Mobilna młodzież” proponuje podjęcie konkretnych działań, które ułatwią młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń (przede wszystkim na poziomie europejskim), a tym samym umożliwią zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych i zwiększą ich szanse na rynku pracy. Jednym z pomysłów Komisji Europejskiej jest wprowadzenie w państwach członkowskich systemu tzw. „gwarancji dla młodzieży”, który miałby zapewniać każdemu uczniowi, w ciągu czterech miesięcy od ukończenia przez niego nauki szkolnej, miejsce pracy lub udział szkoleniu czy stażu zawodowym.

– Z perspektywy rozwoju edukacji stawiamy pytanie, jakie kompetencje są kluczowe dla mobilności. Krótko mówiąc, w co wyposażyć tych ludzi, w jaką wiedzę i umiejętności – mówiła minister edukacji Katarzyna Hall. Jej zdaniem, warunkiem mobilność młodych ludzi jest nie tylko znajomość języków obcych, ale również otwartość świat oraz nawyk utrzymywania dobrosąsiedzkich stosunków.

– Świat zmienia się w niezwykle dynamicznie i to jest wyzwanie dla waszego pokolenia. Obecnie aż 5 mln młodych ludzi w UE szuka pracy – przypominała posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner. Była komisarz ds. polityki regionalnej podkreślała, że w dzisiejszym świecie „wykształcenia nie zdobywa się tylko raz”. – Stąd unijna inicjatywa „Uczenia się przez całe życie”.

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski przestawiał możliwości, jakie już teraz mają młodzi ludzie mieszkający w krajach Unii Europejskiej. – Co roku tylko z programu Erasmus korzysta ponad 13 tys. młodych ludzi z Polski – mówił Marczewski.

O swoich doświadczeniach zdobytych podczas licznych podróży opowiadali również ambasadorzy projektu „Mobilna młodzież” – żeglarka Marta Sziłajtis-Obiegło oraz uczestnik wypraw polarnych, zdobywca obu biegunów Ziemi Jasiek Mela. Potem uczestnicy panelu odpowiadali na pytania z sali. Debatę prowadził Maciej Orłoś.

Inaugurację zakończył występ grupy tanecznej Swift Styles z Łodzi oraz ceremonia wręczenie nagród laureatom konkursu na plakat promujący inicjatywę „Mobilna młodzież” w Polsce.

 
Mobilna młodzież