XI Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu


Po raz jedenasty 400 młodych liderów z 43 państw – przedsiębiorców, liderów organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, młodych pracowników nauki i dziennikarzy z całej Europy – spotkało się w Polsce na Forum Ekonomicznym Młodych Liderów (5–8 września 2016 r.).

Celem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów jest stworzenie międzynarodowego think-tanku, działającego zarówno lokalnie, jak i inicjującego projekty i przedsięwzięcia międzynarodowe. Sprzyjały temu liczne spotkania i dyskusje dotyczące współpracy międzynarodowej, wyzwań dla współczesnej edukacji i scenariuszy dla Europy na najbliższe dekady. Oficjalne otwarcie Forum poprzedziło wystąpienie Marzenny Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Należycie do elitarnego grona. Jesteście osobami, które codziennie biorą odpowiedzialność za swoje biznesy, wprowadzają kreatywne rozwiązania i chcą zmieniać świat – mówiła do uczestników, informując, że wśród planów resortu edukacji jest nauka programowania podczas lekcji informatyki, dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej szkole oraz wymiana tradycyjnych tablic na tablice interaktywne. Podkreśliła również istotną rolę edukacji historycznej i obywatelskiej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas debaty z udziałem młodych liderów pt. „Europa w następnej dekadzie”, finalizującej pierwszy dzień obrad, Zanda Kalniņa-Lukaševica, sekretarz parlamentarny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Łotwy stwierdziła: – Piętą achillesową UE jest komunikacja ze społeczeństwem, wyjaśnianie tego, czym zajmuje się Unia. Marcin Przydacz, zastępca dyrektora ds. spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że: – Coraz mniej jest wśród młodych osób refleksji. Proponuje się im model kolejnych staży, rozmów, spotkań i wyjazdów, ale nie wraca się do refleksji intelektualnej i nie podkreśla jej roli.

Kolejny dzień obrad rozpoczęła dyskusja o inteligentnych aktywach, gospodarce obiegowej oraz tym, czym jest rewolucja.

Skupiamy się na tym, co czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą z perspektywy pracownika i pracodawcy oraz jak w istniejącym układzie zaadaptować robotykę do procesu produkcyjnego – mówił Bernhard Budaker, dyrektor Business Unit w Automotive Fraunhofer IPA.

 

 

Uczestnicy dyskutowali o scenariuszach dla Europy w kontekście geopolityki, bezpieczeństwa i ekonomii oraz o znaczeniu wolności i solidarności. Równolegle do dyskusji trwało posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Agresywna Rosja to nie jedyne wyzwanie. Organizacje terrorystyczne nie tylko destabilizują kraje, z których pochodzą, ale eksportują też terror do Europy – stwierdził Timo Koster, Dyrektor ds. Polityki Obronnej i Zdolności NATO.

Solidarność jest polskim towarem eksportowym. Jest pojęciem, które dzięki nam weszło nie tylko do języka polityki, ale też do kultury i historii – odpowiedział Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, zapytany o znaczenie idei solidarności.

 

 

Pierwszym gościem specjalnym Forum Młodych Liderów była premier Beata Szydło.

Nie możemy pozwolić, żeby projekt Unii Europejskiej został zaprzepaszczony – przekonywała premier. – Musimy zrobić wszystko, aby temu projektowi nadać świeżego ducha. Takiego, który spowoduje, że Unia Europejska zacznie pełnić rolę, jaką kiedyś przypisali jej ojcowie założyciele i zacznie służyć Europejczykom – dodała.

Gośćmi Forum byli także minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz wicepremier i minister ds. rozwoju Mateusz Morawiecki. Ministrowie przekonywali, że w Polsce należy odbudować elity intelektualne oraz model przywództwa oparty na zdolności do poświęceń na rzecz swojej społeczności. Odbyły się także dyskusje o tym, jakich liderów potrzebuje Europa i świat oraz poświęcone start-up’om i wspieraniu przedsiębiorczości młodych.

Podczas czwartego dnia Forum uczestnicy dołączyli do odbywającego się w Krynicy XXVI Forum Ekonomicznego. Wzięli udział w sesji plenarnej pt. „Jakiej solidarności potrzebuje Europa?”, podczas której Ioan Mircea Pascu, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, przyznał, że stare kraje Unii Europejskiej nie miały czasu stopić się z nowymi państwami członkowskimi oraz podkreślił konieczność nowej definicji słowa solidarność.

Dyskusje z udziałem uczestników XI Forum dotyczyły przyszłości samorządu terytorialnego, przyszłości młodego pokolenia w kontekście edukacji, rynku pracy i systemu emerytalnego oraz tego, czy państwo opiekuńcze ma przyszłość.

Bez współpracy biznesu z edukacją nie możemy mówić o gospodarce XXI wieku – powiedziała Anna Zalewska, minister edukacji i podkreśliła, że system edukacji musi być związany z przedsiębiorcami.

Należy zachęcać do tego, żeby każdy brał odpowiedzialność za swoje zdrowie i myślał o tym. W 60-70 procentach najważniejszym czynnikiem zdrowia jest sposób, w jaki żyjemy – mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Tegoroczne obrady Forum zakończył wieczór międzykulturowy.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów 2016