XIII Międzynarodowe Targi Narzędzi Edukacyjnych (International Tool Fair)


W dniach 12 – 16 listopada 2018 edukatorzy, trenerzy, facylitatorzy oraz inni zainteresowani edukacją pozaformalną spotkają się w chorwackim Splicie na XIII Międzynarodowych Targach Narzędzi Edukacyjnych (International Tool Fair).

Tematem XIII edycji ITF organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Chorwacji jest WSPIERANIE MŁODYCH (w szczególności: kompetencje, sposoby, metody i praktyki) oraz analiza podejścia do tematu różnych zainteresowanych grup. Różnorodność wśród uczestników, sposobów oraz metod pracy, a także ilość podejmowanych tematów są kluczowe w dyskusji mającej wywierać wpływ na programy wspierania młodych.
Tematami w szczególności omawianymi podczas tegorocznej edycji będą:
prawa człowieka
zaangażowanie
dialog międzykulturowy
łączanie społeczne
zdrowie psychiczne

Więcej informacji http://educationaltoolsportal.eu/international-tool-fair-xiii

Działaj i poczuj ducha ITF!

ITF powstały dwanaście lat temu jako część Strategii „Narzędzia edukacyjne” będącej inicjatywą SALTO-YOUTH EuroMed oraz Good Practices Resource Centre i od tego czasu odbywają się co rok, będąc jedynym tego rodzaju cyklicznym wydarzeniem, którego formuła rokrocznie dopasowywana jest do aktualnych potrzeb uczestników.
Pomimo określonych spójnych celów oraz struktury, każda edycja ITF ma swój unikalny charakter, który jest odpowiedzią na potrzeby, wymagania oraz wyzwania związane z miejscem organizacji, tematyką targów oraz samymi uczestnikami. Kolejne edycje targów wskutek tego generują nowy wkład w stale rozwijający się świat edukacji pozaformalnej.