XVI Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Ponad czterdziestu prelegentów oraz sześciuset uczestników będzie dyskutować o rozwoju kapitału ludzkiego podczas drugiego dnia XVI Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zachęcamy do rejestracji i wzięcia udziału w tym wyjątkowym spotkaniu, które odbędzie się 15 września br. w Warszawie.

Jak stać się pracodawcą jutra? – to pytanie jest myślą przewodnią dla prelekcji wygłaszanych podczas drugiego dnia Forum. Odpowiedź przedstawiana będzie z trzech perspektyw: firmy, pracownika i kompetencji. Program konferencji, forma wystąpień oraz układ ścieżek tematycznych będą sprzyjać budowaniu platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi.

Program spotkania

Podczas drugiego dnia Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędą się liczne warsztaty tematyczne oraz dwie debaty. Wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju będziemy się zastanawiać nad kompetencjami, jakich potrzebuje polska gospodarka. Dyskusje z udziałem prezesów firm o trudnościach i niepowodzeniach, które przełożyły się na budowanie przewagi rynkowej pozwolą zebrać Państwu niezbędne doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności. Cztery równoległe ścieżki tematyczne umożliwią Państwu uczestniczenie w panelach najlepiej przystosowanych do Państwa profilu zawodowego. W tym roku do przeprowadzenia wystąpień zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz cenieni na rynku eksperci tj. Mirjami Sipponen-Damonte (International Association of Facilitators) i Soren Boutrup (Danish Business Autority). Ścieżki tematyczne przygotowane w tym roku to: kompetencje dla gospodarki, europejskie inspiracje, pracodawca jutra oraz rozwiązania, które zmieniają firmę. Dla przedstawicieli działów HR przygotowane zostały dwa specjalistyczne warsztaty: „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez tworzenie międzykulturowego miejsca pracy” oraz „Jak rozpoznać i w pełni wykorzystać potencjał pracowników dzięki stylom myślenia”. Szczególnie zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie pt. „Rola partnerstw strategicznych w programie Erasmus+ w rozwijaniu potencjału kreatywności i przedsiębiorczości” przygotowanym przez Izabelę Laskowską z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej informacji oraz program spotkania dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

Uczestnicy

Wydarzenie kierujemy do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym ukierunkowaniem na właścicieli i kadrę zarządzającą, ekspertów zajmujących się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli firm szkoleniowych, dostawców rozwiązań i narzędzi, dziennikarzy, organizacji otoczenia biznesu związanych z tematyką HRM.

Zasady udziału

Mając na uwadze fakt ograniczonej liczby miejsc zachęcamy Państwa do rejestracji już dziś. Udział w Forum jest bezpłatny.