XVII edycja konkursu European Language Label zakończona!


W dniu 20.06 miało miejsce posiedzenie jury konkursu European Language Label . Tegoroczna edycja obfitowała w bardzo ciekawe projekty językowe. Ostatecznie jury wyłoniło 6 laureatów, w tym przyznało jedna nagrodę specjalną z okazji 25-lecia FRSE.

Lista laureatów European Language Label 2018 przedstawia się następująco:

  • ZSO nr 1 (gimnazjum nr 24 i 3 LO im. Marynarki Wojennej RP) w Gdyni  za projekt D.I.A.L.O.G diversity, ideals, appetite, languages, opportunities, group
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu za projekt  Pen Pal Project
  • Starostwo Powiatowe w Turku za projekt INTJO – Innowacje Nowe Technologie Języki Obce w kontekście strategii rozwoju Powiatu Tureckiego
  • Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum im. ks. P. Skargi w Szamotułach za projekt Living together – Multiculturalism in the Polish-Lithuanian Commonwealth.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie za projekt IT dla mnie – technologia i nauka języka angielskiego
  • Nagroda specjalna 25 lat FRSE: Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu za projekt Beyond the borders

Laureatom gratulujemy!