XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży


Kancelaria Sejmu, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęła realizację projektu „Szkoła demokracji – czyli XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”.

Tegoroczna sesja będzie skupiać się wokół tematyki szkolnych instytucji demokratycznych i tego, jak uczniowie i uczennice mogą się włączać w decydowanie o szkolnych sprawach. Główną częścią projektu jest młodzieżowa debata w Sejmie 1 czerwca 2012 r., ale zanim uczestnicy zasiądą w ławach poselskich, będą przeprowadzać w swoich szkołach i miejscowościach debaty na tematy związane z demokracją w szkole i funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego.

Celem projektu edukacyjnego „Szkoła demokracji – czyli XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży” jest pokazanie uczniom możliwości zaangażowania się w działania na rzecz swojej szkoły oraz zwiększenie wiedzy o szkolnych instytucjach demokratycznych. W projekcie, mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zespoły będą miały do wykonania zadanie: zorganizowanie debaty we własnej szkole, a następnie przedstawienie i umieszczenie relacji z jej przebiegu i wyniku na platformie konkursowej. Celem debaty będzie podjęcie w szkołach konkretnych działań i rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie samorządu uczniowskiego. Ponadto, debaty mają być zachętą do refleksji na temat roli instytucji demokratycznych w szkole.

Komisja konkursowa wyłoni spośród zgłoszeń 330 zespołów, czyli 460 osób, które wezmą udział w dalszej części projektu. Podczas posiedzenia komisji sejmowej 13 maja 2012 roku oraz obrad plenarnych 1 czerwca 2012 roku młodzi posłowie i posłanki wypracują uchwałę dotyczącą zaleceń w zakresie funkcjonowania demokracji w szkole i szkolnych instytucji demokratycznych. Wezmą też udział w przygotowanych przez organizacje pozarządowe warsztatach doskonalących umiejętności przydatne w samodzielnym realizowaniu projektów społecznych.