Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji – 2013


Ponad stu przedstawicieli instytucji edukacyjnych, dyrektorów szkół i nauczycieli z Małopolski wzięło udział w konferencji Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji, zorganizowanej przez FRSE 4 marca w Tarnowie.

Impreza zainaugurowała trzy projekty systemowe POKL realizowane przez Fundację. Konferencję otworzyli Urszula Augustyn, posłanka na Sejm RP, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i członkini Rady FRSE, a także Krystyna Latała, wiceprezydent Tarnowa oraz Tomasz Bratek, zastępca dyrektora generalnego FRSE. W czasie spotkania o potrzebie realizacji projektów mobilności w polskich szkołach przekonywali dr Jerzy Lackowski, dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Małgorzata Pamuła-Behrens, kierownik pracowni dydaktyki w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uczestnicy konferencji poznali zalety staży, praktyk i kursów doskonalenia zawodowego, mieli też szansę na konsultacje z ekspertami FRSE. Fundacja zorganizowała również spotkania informacyjne na temat projektu POKL Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych w Katowicach, Bydgoszczy i Chełmie. Kolejne wydarzenia wkrótce.