Zaplanuj swój Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+


Dwanaście paneli warsztatowych, eksperci Narodowej Agencji, możliwość konsultacji indywidualnych – to wszystko czeka na wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+. Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ odbędzie się 29 stycznia (czwartek) w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Zapraszamy do rejestrowania się na wybrane sesje.

Erasmus+ funkcjonuje od początku 2014 r. Pod jego szyldem połączyło się siedem europejskich programów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013, m.in. program „Uczenie się przez całe życie” oraz program „Młodzież w działaniu”. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie to nie tylko doskonała okazja, żeby dowiedzieć się jak funkcjonuje program Erasmus+. To również możliwość rozwiązania problemów, podzielenia się wątpliwościami z ekspertami oceniającymi wnioski, okazja do znalezienia inspiracji do realizacji nowych projektów. Nowy rok wnioskowania zaczynamy już 4 lutego, kiedy upływa pierwszy termin składania wniosków do sektora młodzieżowego. Pozostałe sektory programu Erasmus+ przyjmują wnioski do 4 marca br.

SKRÓCONY PROGRAM I REJESTRACJA

10.00-11.30

 • PANEL 1: Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej
 • PANEL 2: Oferta programu Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych
 • PANEL 3: Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych
 • PANEL 4: Oferta programu Erasmus+ dla sektora młodzieży: Młodzież bez tajemnic
 • PANEL 5: Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego: Międzynarodowe projekty współpracy na rzecz szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+
 • PANEL 6: Oferta programu Erasmus+ Sport

11.30-12.15 Przerwa: konsultacje z ekspertami w punktach informacyjnych 12.15-13.45

 • PANEL 7: Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej
 • PANEL 8: Oferta programu Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych
 • PANEL 9: Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych
 • PANEL 10: Oferta programu Erasmus+ dla sektora młodzieży: Młodzież bez tajemnic
 • PANEL 11: Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego: Międzynarodowe projekty współpracy na rzecz szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 
 • PANEL 12: Oferta programu Erasmus+ Projekty centralne

UWAGA! Tematyka sesji porannych dla danego sektora jest powtórzona w sesjach popołudniowych. Wyjątkiem jest sesja poranna omawiająca projekty z sektora sportowego i sesja popołudniowa przedstawiająca tematykę projektów centralnych. Prosimy o dokonanie rejestracji na maksymalnie jeden panel z sesji porannej i jeden panel z sesji popołudniowej poprzez kliknięcie w numer wybranego panelu.

Informacje praktyczne:

Udział w sesjach jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani zwrotu kosztów podróży. Według szacunków Komisji Europejskiej do końca 2020 r. ze środków programu Erasmus+ (przypomnijmy – jest to 14,7 mld EUR, co stanowi 40-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji) skorzysta ponad 4 mln osób – studentów, młodzieży, uczniów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.