Zapraszamy Gruzinów na studia do Polski


Setki młodych Gruzinów odwiedziły stoisko Ready, Study, Go! Poland podczas targów International Education Fair, które odbywały się 15 i 16 lutego w Tbilisi. Oferta polskich uczelni była prezentowana na stoisku przygotowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszyscy zainteresowani mogli otrzymać materiały w języku gruzińskim wydane specjalnie na to wydarzenie. Do studiowania w Polsce zachęcały również dwie gruzińskie wolontariuszki ze współpracującej z FRSE organizacji Academy of Peace and Development.

Przedstawiciele polskich uczelni mieli szansę porozmawiać z wieloma młodymi ludźmi, którzy są zainteresowani studiami za granicą, a także udzielali wywiadów do lokalnych mediów. W wiadomościach telewizyjnych pojawiła się informacja, że polskie stoisko jest jednym z najbardziej atrakcyjnych na tegorocznych targach. A zainteresowanie Gruzinów Polską przerosło nasze oczekiwania.

15 lutego odbyło się także spotkanie z młodymi ludźmi w University of Technology w Tbilisi. Wzięli w nich udział przedstawiciele: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej. Studenci wysłuchali prezentacji na temat możliwości studiów w Polsce, a potem wzięli udział w quizie wiedzy o Polsce, w którym mogli zdobyć nagrody niespodzianki. Zwieńczeniem spotkania były minitargi, podczas których zgromadzeni studenci mogli porozmawiać z przedstawicielami sześciu polskich uczelni i otrzymać materiały informacyjne.

Podczas uroczystej gali na zakończenie targów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynująca przygotowanie stoiska Ready, Study, Go! Poland otrzymała wyróżnienie od organizatorów za efektywną współpracę.