Zapraszamy na debatę „Branżowa szkoła przyszłości – wyzwania rynku pracy dla młodych ludzi” podczas Kongresu 590


Kongres 590 to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistów wytyczą nowe kierunki rozwoju – wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.

Serdecznie zapraszamy na debatę „Branżowa szkoła przyszłości – wyzwania rynku pracy dla młodych ludzi”, która odbędzie się 8 października 2019 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego. Podczas debaty paneliści będą próbowali odpowiedzieć na pytania, jak polska szkoła przygotowuje do kariery zawodowej młodych ludzi. Jakie są ich oczekiwania i jakie możliwości przy wchodzeniu na rynek pracy? Jak mogą zwiększyć swoje szanse na dobrą pracę i wysokie wynagrodzenie? Jak młody człowiek może podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje korzystając z dodatkowych możliwości, takich jak konkursy zawodowe czy różne programy – w tym unijne?

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas debaty będą:

  • Do czego przygotowuje szkoła – co jest ważniejsze: umiejętności czy wiedza?
  • Jak stworzyć w szkole środowisko rozwoju dla ucznia, które pozwoli w pełni wykorzystać jego potencjał?
  • Jak wygląda wejście młodych ludzi na rynek pracy? Aspiracje vs rzeczywistość.
  • Czy system edukacji skutecznie identyfikuje, kształtuje i angażuje umiejętności pożądane na rynku pracy?
  • Jaką rolę w tym procesie pełnią pracodawcy? Jakie są obszary współpracy szkół z pracodawcami?
  • Rynek gospodarki 4.0 – jakie zawody „schodzą”, a jakie się pojawiają? Kariera zawodowa w XXI w.
  • Czy można mieć jeden zawód przez całe życie, lub co robić, by przez całe życie mieć pracę?
  • Praktyki/staże zawodowe w miejscu pracy ułatwiające rozwój kompetencji zawodowych i społecznych – przykłady dobrych praktyk.
  • Worldskills i konkursy umiejętności zawodowych jako forma promocji kształcenia zawodowego i współpracy szkół z firmami.
  • Programy unijne dla szkolnictwa branżowego (Erasmus+, PO WER, Europejski Korpus Solidarności).

Uczestnicy Panelu:

Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Paweł Poszytek
Area Sales Manager Trainings Academy, DMG MORI Polska – Marcin Berta
Ekspert Rynku Pracy, Polski Instytut Ekonomiczny – Andrzej Kubisiak
Profesor w Katedrze Zarządzania Produkcją i Pracą, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Alicja Smolbik-Jęczmień
Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, KGHM Polska Miedź – Magdalena Wróbel

Więcej informacji na stronie wydarzenia.