Zapraszamy na konferencję EDUinspiracje w Białymstoku


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w konferencji EDUinspiracje, która odbędzie się 21 lutego 2017 roku w Białymstoku.

O konferencji

EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty.

Do udziału w wydarzeniu, które będzie poświęcone wyzwaniom edukacji zawodowej i kształcenia praktycznego zapraszamy przedstawicieli oświaty, nauczycieli, dyrektorów szkół, kadrę zarządzającą placówkami edukacyjnymi oraz przedstawicieli organów prowadzących oraz przedstawicieli pracodawców. Podczas konferencji zaprezentujemy dobre praktyki w ramach projektów Erasmus+, przedstawimy narzędzia pomocne w realizacji zadań i celów wynikających z założeń reformy systemu oświaty w Polsce oraz omówimy najważniejsze obszary zmian w kontekście prezentowanej reformy oświaty.

Ramowy program

Uczestnicy konferencji poznają:

  • możliwości wykorzystania wolontariatu do przygotowania potrzeb i wymagań rynku pracy;
  • wyzwania programu Erasmus+ w kontekście podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i trenerów zawodu;
  • potencjał i możliwości zasobów internetowych w nauczaniu języków obcych do celów zawodowych;
  • sposoby zwiększania efektywności kształcenia uczniów szkół zawodowych z wykorzystaniem metody projektowej;
  • inspiracje dla szkoły aktywnej w samorządzie, tworzenie partnerstw strategicznych;
  • możliwości w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego – Euroguidance;
  • możliwości współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2017 roku w godzinach 10:15-15:30 na Uniwersytecie w Białymstoku – Wydział Matematyki i Informatyki przy ul. Ciołkowskiego 1M.