Zapraszamy na konferencję regionalną – Zawodowcy na start – Szczecin, 15 września 2020 r.


Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 15 września 2020 r. organizuje konferencję regionalną “Zawodowcy na start!”. Podczas konferencji omówione zostaną główne inicjatywy i programy Komisji Europejskiej na rzecz kształcenia zawodowego.

Zainspiruj się, zapoznaj się z doświadczeniami innych i ich dobrymi praktykami. Zapraszamy do udziału przedstawicieli szkół i placówek oświatowych.

Program konferencji

Program Mobilnego Centrum Edukacyjnego

Rejestracja