Zapraszamy na Kongres Języków Obcych PASE


W dniach 10-11 maja 2013 r. podczas Kongresu Języków Obcych PASE „Perspektywy edukacji językowej w kolejnym XX-leciu” odbędzie się panel dyskusyjny pod egidą „Języków Obcych w Szkole”, pt.: „Strategie są dobre na wszystko? Rola kompetencji strategicznych uczniów i nauczycieli na lekcji języka obcego”.

Wezmą w nim udział: Anna Grabowska, redaktor naczelna „Języków Obcych w Szkole” i koordynatorka programu European Language Label w Polsce, dr hab. prof. Jolanta Zając oraz dr Krystyna Szymankiewicz z Instytutu Romanistyki UW.

Z okazji jubileuszu 20-lecia PASE wśród zaproszonych do prelekcji gości znaleźli się wybitni eksperci, którzy podzielą się doświadczeniami z zakresu metodyki, zarządzania i marketingu.

Sesje plenarne poprowadzą między innymi: Hugh Dellar, Jamie Keddie, Herbert Puchta, Jim Scrivener oraz eksperci z FRSE: Gracjana Więckowska, która poprowadzi warsztaty „Twinning przez eTwinning – możliwość współpracy nauczycieli języków obcych z wykorzystaniem ICT”, oraz Małgorzata Janaszek i Michał Sosnowski, którzy poprowadzą panel „Wielojęzyczność – niezwykła codzienność UE – o ofercie językowej europejskich programów edukacyjnych oraz POKL.

Celem Kongresu Języków Obcych PASE jest między innymi wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wskazanie ścieżek rozwoju w zakresie metodyki i zarządzania. Spotkanie z ekspertami z branży oraz gośćmi z zagranicy pozwala nie tylko poszerzyć wiedzę, lecz także zapoznać się z lepszą metodologią i sposobem jej wykorzystania oraz nowoczesnymi narzędziami niezbędnymi z jednej strony w pracy lektora i nauczyciela, z drugiej – dyrektora szkoły językowej lub przedstawiciela uczelni wyższej.

Ideą corocznych spotkań PASE jest wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia lektorów i nauczycieli, promowanie nauki języków obcych oraz działanie na rzecz podnoszenia jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.