Zaproszenie na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 8 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.

VIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbędzie się w dniach 3–6 września 2013 roku w Nowym Sączu. Tematyka tegorocznego Forum będzie koncertowała się na następujących obszarach tematycznych: Europa jako globalny hub dla biznesu i innowacji, Partnerstwo Wschodnie, przedsiębiorczość młodych w Europie, przyszłość modelu europejskiego i spraw publicznych, wyzwania dla edukacji oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Do udziału w Forum zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców. Limit wieku 30 lat.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest platformą wymiany poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz całego kontynentu europejskiego. Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy.

Program Forum obejmuje panele dyskusyjne, wykłady i prezentacje biznesowe i warsztaty tematyczne. Formuła Forum jest otwarta. Organizatorzy zapraszają do współpracy i współtworzenia programu tego wydarzenia.

Organizatorem Forum jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytutem Studiów Wschodnich.

Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 8 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.

VIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbędzie się w dniach 3–6 września 2013 roku w Nowym Sączu. Tematyka tegorocznego Forum będzie koncertowała się na następujących obszarach tematycznych: Europa jako globalny hub dla biznesu i innowacji, Partnerstwo Wschodnie, przedsiębiorczość młodych w Europie, przyszłość modelu europejskiego i spraw publicznych, wyzwania dla edukacji oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Do udziału w Forum zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców. Limit wieku 30 lat.