„Zawodowcy na start” – wnioski z konferencji


W ostatnich latach wartość unijnego wsparcia dla szkolnictwa zawodowego w Polsce przekroczyła 121 mln euro. Mimo to ten sektor edukacji wciąż potrzebuje zmian, by lepiej odpowiadać na potrzeby rynku pracy – uznali uczestnicy konferencji „Zawodowcy na start”, zorganizowanej 8 grudnia w Gdańsku.

O skali unijnego wsparcia, udzielonego w latach 2007-2013 mówił w Gdańsku dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski. – W ramach programu Leonardo da Vinci udało się nam dofinansować ponad 2500 projektów realizowanych z dużym powodzeniem przez placówki kształcenia i szkolenia zawodowego, izby rzemieślnicze, fundacje, stowarzyszenia i instytucje rynku pracy. Objęliśmy wsparciem ponad 22 tysiące uczniów wstępnego kształcenia zawodowego oraz prawie 10 tysięcy nauczycieli, trenerów i instruktorów. To są imponujące liczby – podkreślał Mirosław Marczewski.

Prestiż szkoły zawodowej

Uczestnicy gdańskiej konferencji nie mieli wątpliwości, że wsparcie UE dla szkolnictwa zawodowego ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. – Sektor ten musi lepiej niż dziś odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Szkoły muszą kształcić fachowców w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku – mówił wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki. – Cieszę się, że o potrzebie naprawy tego sektora mówi już nie tylko MEN, ale również Komisja Europejska, minister gospodarki, a także prezydenci największych polskich miast – dodał.

Goście gdańskiej konferencji zastanawiali się, czy receptą na kryzys szkolnictwa zawodowego byłyby zmiany strukturalne. Wśród dyskutowanych rozwiązań był m.in. dualny system nauczania, stosowany w Niemczech. Jak podkreślała Maria Montowska, dyrektor ds. kształcenia zawodowego Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej, system ten charakteryzuje się ścisłą współpracą pomiędzy firmą a szkołą już od początku kształcenia ucznia, m.in. poprzez zapewnienie mu praktyk. – W efekcie absolwent szkoły zawodowej posiada nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również pierwsze doświadczenia praktyczne, co na rynku pracy jest niezwykle istotne – podkreślała Maria Montowska.

Potrzebę odbudowy prestiżu, dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców oraz podniesienia poziomu nauczania podkreślali również inni uczestnicy dyskusji, m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik oraz dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec. – Szkolnictwo zawodowe, pod warunkiem, że jest odpowiednio zorganizowane i reprezentuje wysoki poziom kształcenia, w aspekcie indywidualnym daje szansę na szybkie zatrudnienie, a w ujęciu państwowym przyczynia się do przyspieszonego wzrostu gospodarczego – stwierdziła Ewa Synowiec.

 

Konferencja "Zawodowcy NA START!"

 

Szkoły zawodowe: aktywność receptą na kryzys

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że dla zacieśnienia współpracy z przedsiębiorcami duże znaczenie będzie też miała aktywność samych szkół. Jak zaznaczyła Jadwiga Piechowiak, dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, poszukiwanie firm zainteresowanych współpracą nie musi być inicjatywą odgórną. Uczniowie kierowanej przez nią placówki sami postarali się o nawiązanie kontaktów z pracodawcami, dzięki czemu mają dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych i najnowszych technologii, a przez to stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

W pogłębianiu współpracy ze sferą biznesu w najbliższych latach wciąż pomagać będzie Unia Europejska, poprzez program Erasmus+ Kształcenie zawodowe. – W tegorocznym konkursie rozdaliśmy już 27 milionów euro. Czekamy na kolejne ciekawe propozycje projektów na rok 2015 – powiedział dyrektor generalny FRSE Mirosław Marczewski.

Konferencję „Zawodowcy Na Start” zorganizowały Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji była partnerem wydarzenia. Spotkanie stanowiło element programu „Rok Szkoły Zawodowców”, realizowanego przez MEN w roku szkolnym 2014/2015.