Zdobądź patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży


Dołącz do nas i promuj aktywność obywatelską młodzieży! Możesz to zrobić, organizując własne wydarzenie pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Osoby, które zdobędą patronat, otrzymają pisemną zgodę na wykorzystanie logotypu Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Patronat może zostać przyznany inicjatywom o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2017 r.

Projekty realizowane pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM) powinny:

  • być realizowane przez podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym;
  • zostać zrealizowane pomiędzy 1 a 14 maja 2017 r.
  • nawiązywać do co najmniej jednego spośród czterech kluczowych zagadnień tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Aby otrzymać prawo do posługiwania się logo ETM należy:

Osoby, które uzyskają patronat ETM powinny poinformować o tym fakcie na swoich stronach internetowych, a po zakończeniu realizacji projektu – przygotować i przesłać do FRSE odpowiedni raport.

Europejski Tydzień Młodzieży to międzynarodowe i lokalne wydarzenia organizowane w całej Europie, dzięki którym młodzi ludzie mają szansę na przedstawienie swoich poglądów. ETM to inicjatywa Komisji Europejskiej, która chce poznać zdanie młodego pokolenia.

Tegoroczne wydarzenia mające miejsce podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży będą koncentrować się na trzech kluczowych zagadnieniach:

  • solidarność młodych ludzi i Europejski Korpus Solidarności
  • możliwości programu Erasmus+ (w związku z 30-leciem programu Erasmus+)
  • udział młodzieży w kształtowaniu polityki młodzieżowej.

ETM 2017 odbywać się będzie na trzech poziomach:

  • regionalnym (eurolekcje i spotkania młodzieży w całej Polsce)
  • ogólnokrajowym (warsztaty i debata w Warszawie)
  • ogólnoeuropejskim (różnego rodzaju wydarzenia w każdym państwie w UE).