Zgłoś się po środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zapraszamy do składania wniosków w projekcie systemowym Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Najbliższe terminy naborów to 28 czerwca i 28 października 2013 r. O dofinansowanie mogą wnioskować: szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące, kuratoria oświaty, instytucje realizujące nadzór pedagogiczny, placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia i organizacje nauczycielskie, wyższe uczelnie (kierunki pedagogiczne) i inne instytucje szkoleniowe.

Uczestnikami mobilności zagranicznej mogą być: nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przyszli nauczyciele (studenci kierunków pedagogicznych), pedagodzy, doradcy metodyczni i zawodowi, pracownicy instytucji kształcenia i doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły, reprezentanci instytucji
zarządzających systemem oświaty oraz stowarzyszeń i organizacji nauczycielskich. Mobilności zagraniczne w instytucjach współpracujących z wnioskodawcami (np. kursy szkoleniowe, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiany doświadczeń, hospitacje, staże) mogą trwać od 1 do 6 tygodni.