Zielone uniwersytety


Dbanie o środowisko i zapobieganie zmianom klimatycznym to obowiązek wszystkich mieszkańców naszej planety. Ważne jest, żeby u najmłodszych kształtować postawy proekologiczne oraz przypominać młodzieży i dorosłym o konieczności dbania o otaczający nas świat. Międzynarodowa konferencja „Green universitetis” przygotowana przez zespół Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ma zapoczątkować dyskusję o roli uczelni wyższych w promowaniu stylu życia w zgodzie z naturą.

Czy to, że ja będę segregował śmieci coś zmieni? Czy woda może się kiedyś skończyć? A co z odnawialnymi źródłami energii – czy jest sens się przejmować elektrownią atomową, którą chcą postawić gdzieś po sąsiedzku? Ogród na dachu biblioteki? Wycinka drzew na rzecz nowo powstającego supermarketu? Z problemami związanymi z ochroną środowiska spotykamy się każdego dnia. Podejmujemy decyzje dotyczące naszych postaw i zachowania. – Podczas konferencji, która odbędzie się już 18 listopada br. w  Warszawie chcemy porozmawiać na temat roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości proekologicznej poprzez wzmacnianie kompetencji studentów i absolwentów, ale też kadry i pracowników tych szkół w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych – mówi Katarzyna Aleksandrowicz, dyrektor Programów Stypendialnych.

Pokazywanie dobrych wzorców najlepiej przemawia do wyobraźni. Jesteśmy przekonani, że świadomość proekologiczna kształtuje rozwój uczelni wyższych, wpływa bezpośrednio na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, podnosi jakość i atrakcyjność kształcenia oraz lepiej dostosowuje do potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do środowiska akademickiego w Polsce. W spotkaniu wezmą udział również eksperci międzynarodowi, przedstawiciele darczyńców, właściwych ministerstw, mediów, beneficjentów projektów finansowanych z funduszy EOG i norweskich w zakresie edukacji i ochrony środowiska.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.


Więcej informacji oraz program dostępne są na stronie internetowej wydarzenia
.