Zmiana statusu Konfederacji Szwajcarskiej w programie Erasmus+


Status udziału Szwajcarii
Zawieszenie negocjacji ze Szwajcarią ma bezpośrednie konsekwencje dla kwalifikowalności wniosków o dofinansowanie zarówno dla instytucji ze Szwajcarii, jak również z innych krajów.

W 2014 roku Szwajcaria będzie miała status kraju partnerskiego, jak przewidziano w rozporządzeniu w sprawie programu Erasmus+ i zgodnie z warunkami realizacji programu określonymi w Przewodniku po programie Erasmus+ oraz różnych zaproszeniach do składania wniosków.

W odniesieniu do poszczególnych akcji programu zarządzanych przez Narodowe Agencje, skutki są następujące:

  • Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna: Szwajcaria nie jest uprawniona do bycia krajem wysyłającym i krajem przyjmującym. Wnioski z udziałem Szwajcarii jako jedynym partnerem z krajów uprawnionych do udziału w programie będą odrzucone jako nieuprawnione.
  • Akcja KA2 – Partnerstwa Strategiczne: instytucje szwajcarskie nie mogą wnioskować o dofinansowanie, ale mogą uczestniczyć w partnerstwach strategicznych jako inne instytucje z krajów partnerskich. Oznacza to, że szczególne zasady mające zastosowanie do udziału krajów partnerskich i ich finansowania mają zastosowanie.
  • Akcja KA3 – Dialog strukturalny: spotkania młodych ludzi i decydentów w obszarze młodzieży: instytucje szwajcarskie nie mogą ubiegać się o spotkania krajowe oraz, udział instytucji szwajcarskich i młodzieży szwajcarskiej nie może być finansowany w spotkaniach międzynarodowych.

W ramach wszystkich akcji zdecentralizowanych: szwajcarska Narodowa Agencja nie będzie mogła dokonywać procesu selekcji wniosków i zarządzać wnioskami składanymi do programu Erasmus+ przez instytucje szwajcarskie.
Programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”
W przypadku programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” istniejące przepisy i regulacje będą stosowane w dalszym ciągu do zakończenia uprawnionych działań określonych w ramach zaproszeń do składania wniosków 2013.

Oznacza to, że instytucje szwajcarskie nadal uczestniczą jako beneficjenci i partnerzy we wszystkich akcjach zdecentralizowanych w obu programach zgodnie z warunkami udziału określonymi w zaproszeniach do składania wniosków, dla których mają zastosowanie.
Działania, które mają być nadal finansowane w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”, odbędą się zgodnie z ustaleniami.

Szwajcarska Narodowa Agencja będzie kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań umownych w ramach wszystkich otwartych umów z Komisją Europejską, będzie współpracować z Narodowymi Agencjami innych uczestniczących krajów oraz zapewni niezbędne wsparcie dla beneficjentów i uczestników programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.

Komunikat Komisji Europejskiej (w języku angielskim)