Znamy już nominowanych w konkursie EDUinspiracje 2020 i EDUinspirator 2020!


Już po raz kolejny będziemy wybierać najlepsze projekty edukacyjne dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  oraz osoby zaangażowane w  działania w obszarze edukacji, inspirujące i motywujące członków społeczności lokalnej.
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zdecydowaliśmy się przyznać nominacje 54 instytucjom w konkursie EDUinspiracje a w EDUinspiratorze nominowano 22 osoby.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nominacjami:

EDUinspiracje: http://gala.eduinspiracje.org.pl/eduinspiracje/
EDUinpirator: http://gala.eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/

Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia 2020 r.