Zostań mobilnym dziennikarzem programu Erasmus+


„Mobilni dziennikarze” to projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji mający na celu efektywne upowszechnianie rezultatów unijnych projektów edukacyjnych, w szczególności realizowanych w ramach programu Erasmus+.

W ciągu roku uczestnicy odwiedzą organizacje/instytucje, które realizują międzynarodowe projekty edukacyjne. Na podstawie obserwacji, wywiadów i pozyskanych informacji mobilni dziennikarze będą tworzyć reportaże, felietony, artykuły prasowe lub innego rodzaju teksty, wskazane przez FRSE. Materiały, które powstaną w ramach realizacji projektu wykorzystywane będą w publikacjach, czasopismach, internecie oraz na wystawach organizowanych przez Fundację.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zyskają doświadczenie zawodowe, nowe kompetencje i umiejętności. Ponadto, jako oficjalni współpracownicy Narodowej Agencji Programu Erasmus+ będą mogli brać udział w szkoleniach tematycznych, spotkaniach międzynarodowych oraz wybranych wydarzeniach organizowanych przez FRSE. Za każdy zaakceptowany tekst otrzymają wynagrodzenie pieniężne.
Kogo poszukujemy?

Mobilnym dziennikarzem może zostać student (preferowane kierunki: filologia polska, dziennikarstwo), każdy kto pasjonuje się pisaniem i ma doświadczenie w tej dziedzinie. Dodatkowym atutem będzie znajomość tematyki edukacyjnej.
Mobilny dziennikarz powinien:

 • sprawnie tworzyć i redagować teksty;
 • mieć doświadczenie w zakresie tworzenia i redagowania tekstów;
 • bardzo dobrze znać język angielski;
 • być rzetelny i terminowy;
 • być odpowiedzialny;
 • łatwo nawiązywać kontakty.

Rekrutacja

Aby zgłosić się do projektu:

 • wypełnij formularz on-line;
 • dodaj swój autorski tekst (przykładowy artykuł na temat dowolnego projektu edukacyjnego realizowanego w Twoim otoczeniu, o objętości 1800-2000 znaków – wykaż się innowacyjnością i pomysłowością).

Zdjęcie oraz tekst należy zamieścić bezpośrednio w formularzu on-line.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 kwietnia 2015 r.
Proces rekrutacji odbywa się dwuetapowo: w pierwszej fazie następuje analiza nadesłanych zgłoszeń oraz tekstów, a następnie rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatami.
O wynikach rekrutacji wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni w ciągu dwóch tygodni po zamknięciu naboru.
Osoby wybrane do projektu będę musiały podpisać:

 • zgodę na wykorzystanie przez FRSE wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym, w mediach elektronicznych oraz drukowanych;
 • oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy;
 • umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich.

Współpracując z nami, będziesz mieć możliwość:

 • uczestnictwa w nowatorskim projekcie o zasięgu międzynarodowym;
 • ścisłej współpracy z międzynarodową instytucją edukacyjną;
 • zdobycia doświadczenia w redagowaniu artykułów;
 • uczestnictwa w szkoleniach i w prestiżowych wydarzeniach.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami projektu i warunkami rekrutacji.

Więcej informacji.