Zostań „Pracodawcą Jutra”


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza czwartą edycję konkursu „Pracodawca Jutra”. Celem inicjatywy jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, mogących pochwalić się najbardziej przemyślanymi działaniami edukacyjnymi, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Przedsiębiorcy ubiegający się o tytuł „Pracodawcy Jutra” muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania cechuje wysoka wartość merytoryczna, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze. Konkurs finansowany jest w ramach Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020.

Termin składania zgłoszeń upływa 3 października 2016 roku.