Zrozumieć edukację w Europie


W celu przybliżenia oferty Eurydice polskim użytkownikom Polskie Biuro zorganizowało 2 grudnia 2014 r. ogólnopolską konferencję pt. Eurydice – zrozumieć edukację w Europie, promującą publikacje i działalność informacyjną sieci.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele MEN, MNiSW, Europejskiego Biura Eurydice z Komisji Europejskiej oraz pracownicy administracji oświatowej różnych szczebli, instytucji badawczych i edukacyjnych. Wśród uczestników konferencji byli też eksperci, nauczyciele i studenci kierunków nauczycielskich.

Celem seminarium było omówienie priorytetów europejskiej polityki edukacyjnej i roli europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia w rozwoju polskiej edukacji. W tym kontekście przedstawiono sieć Eurydice jako istotne źródło informacji na temat zagadnień związanych z polityką edukacyjną UE i jej realizacją w poszczególnych krajach.- Dla nas organizacja konferencji pt. „Eurydice – zrozumieć edukację w Europie” była bardzo ważnym wydarzeniem. Było to pierwsze tego typu wydarzenie, podczas którego mieliśmy możliwość zaprezentowania sieci jako bogatego źródła informacji o europejskich systemach edukacji szerokiemu gronu odbiorców – mówi Anna Grabowska, koordynatorka Polskiego Biura Eurydice.

Podczas konferencji zainaugurowano także nową polską stronę internetową Eurydice. W odpowiedzi na potrzeby naszych odbiorców eksponuje ona najczęściej wyszukiwane i pobierane informacje oraz uwzględnia obowiązujące obecnie standardy w wyglądzie i funkcjonalności stron internetowych, m.in. responsywność, tagi, aktualności i galerie zdjęć.

 
Zrozumieć Edukację w Europie