Żyć odpowiedzialnie


Dwunastu seniorów z całej Europy wzięło udział w spotkaniu poświęconym zdrowemu, bezpiecznemu i ekologicznemu trybowi życia. W programie przedsięwzięcia, zorganizowanego w dniach od 24 do 28 września 2012 r., znalazły się warsztaty z pięciu dziedzin. Codziennie uczestnicy – dwanaście osób w wieku 50+ m.in. z Łotwy, Włoch, Turcji, Węgier, Rumunii – mieli szansę pogłębić swą wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Pierwszego dnia seniorzy sprawdzali, czy woda, którą piją, jest zdrowa. W tym celu uczestnicy projektu udali się na Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie po zajęciach teoretycznych mieli szansę samodzielnie zbadać próbki wody i dowiedzieć się więcej na temat ochrony środowiska.

W drugim dniu grupa wybrała się na wycieczkę do warszawskich Filtrów, gdzie poznała proces biologicznego oczyszczania ścieków. Kolejny dzień dostarczył uczestnikom sporą dawkę adrenaliny. – Gaszenie ognia to było coś! – mówi uczestniczka warsztatów Martha Horvath, nauczycielka angielskiego z węgierskiej miejscowości Sopron. – Zajęcia pozwoliły mi utwierdzić się w przekonaniu, że w przypadku pożaru wiedziałabym, jakich błędów unikać i jak sobie w takiej sytuacji poradzić! – dodaje Vasilescu Florina z Rumunii.

W czwartek seniorzy wybrali się do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie pod czujnym okiem wykładowców mogli zbadać próbki ziemi oraz poznać metody jej ochrony.

Ostatnie zajęcia, które większość grupy oceniła jako najbardziej atrakcyjne, odbyły się w piątek w siedzibie Państwowej Akademii Nauk. – Badaliśmy DNA. To było niesamowite doświadczenie! – wspomina Janin Eliberg, bezrobotny inżynier z Łotwy.

Warsztatami finansowanymi w ramach programu Grundtvig kierowała Ewa Duda z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie. Uczestników spotkania wybrano spośród ponad 20 zgłoszonych osób. – Zależało nam na ludziach, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystać z takich warsztatów. Chcieliśmy też mieć jak najbardziej różnorodną grupę – mówi Ewa Duda.

– Jestem nauczycielką. Aby uczestniczyć w tych warsztatach, musiałam wziąć urlop. Ale było warto – zapewnia Martha Horvath. Zadowolona jest także Sinja Arh, pielęgniarka ze Słowenii. – O możliwości wzięcia udziału w takim projekcie powiedziały mi córki. Bardzo się cieszę, że się udało – stwierdza.

– Zauważyliśmy, że większość organizowanych programów opiera się na wymianie kulturowej lub artystycznej. Chcieliśmy stworzyć alternatywę – zaproponowaliśmy program oparty na pięciu zagadnieniach dotyczących nauk ścisłych. Cieszę się, że nasz pomysł spotkał się z tak pozytywną oceną uczestników – podsumowuje Ewa Duda.

Zobacz fotorelację