Umiędzynarodowienie – szansa czy wyzwanie?


W Polsce tylko 13 proc. małych i średnich firm wprowadza innowacje, a wydatki związane z badaniami i rozwojem to mniej niż 1 proc. PKB . Wpadliśmy w pułapkę średniego rozwoju, a nadzieją na poprawę sytuacji są m.in. inwestycje w trójkąt wiedzy: naukę, edukację i biznes.

20 kwietnia Konferencja EDUinspiracje w Łodzi


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w konferencji EDUinspiracje, która odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku w Łodzi.

Erasmus+ Bus na Śląsku


Mobilni eksperci FRSE, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 10 marca odwiedzili Racibórz w województwie śląskim, gdzie spotkali się z lokalnymi liderami.

Seminarium “Young People for Human Rights”


W dniach 21-23 lutego 2017 roku gościliśmy przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem oraz wspólnie wypracować sposoby zachęcania młodych osób do zaangażowania na rzecz praw człowieka.

Kluczowe umiejętności poddane konsultacjom społecznym


Z danych Komisji Europejskiej wynika, że około 70 mln Europejczyków brakuje podstawowych umiejętności takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Aż 40 proc. z nich nie ma wystarczających umiejętności cyfrowych[1]. Osoby takie są narażone na problem bezrobocia i ubóstwa. Aby niwelować proces wykluczenia społecznego, Komisja Europejska w 2016 roku przyjęła nowy kompleksowy europejski program na rzecz umiejętności. Pierwszym etapem sojuszu jest cykl konsultacji społecznych, który potrwa do 19 maja 2017 roku.

Laureaci konkursu europejskiego wyróżnieni przez MEN


Wybitni eTwinnerzy, laureaci Europejskiego Konkursu eTwinning 2016 programu realizowanego w ramach FRSE, otrzymali z rąk Ministra Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej, specjalne podziękowania za realizację projektów międzynarodowych i wkład w rozwój edukacji.