Warsztaty regionalne programu Erasmus+


Jakie możliwości daje udział w programie Erasmus +? Kto może z niego skorzystać? W jaki sposób aplikować? Jakie formalności należy spełnić?. Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas warsztatów regionalnych programu Erasmus+, organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Warsztaty odbędą się w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu już 5 kwietnia br.

Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2015


Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach mobilności z krajami programu oraz krajami partnerskimi zaakceptowanych w roku 2015 (wg stanu na 08.03.2018).

Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2015/16.

Tabele referencyjne [XLS]

Współpraca z krajami programu (KA103):

  • Wyjazdy studentów z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski [XLS]
  • Wyjazdy pracowników uczelni z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy pracowników z zagranicy do Polski [XLS]
  • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Współpraca z krajami partnerskimi (KA107):

  • Mobilność studentów (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
  • Mobilność pracowników (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
  • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Mobilności ogółem [XLS]

Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe


Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.

Dalsze prace nad nowym programem EOG „Edukacja”


Po podpisaniu umowy międzyrządowej 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami, czyli Norwegią, Islandią i Liechtensteinem, trwają prace nad stopniowym wprowadzaniem nowego programu z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „Edukacja”.

Przyłącz się do obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego


Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK). Jego hasło przewodnie brzmi: Nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. W ramach obchodów ERDK zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń  na poziomie centralnym, krajowym i regionalnym.

 Beneficjenci programu Erasmus+ mogą ubiegać się o patronat w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Do udziału w wydarzeniach związanych z ERDK zachęcamy szczególnie te organizacje, które zajmują się poszerzaniem wiedzy na temat znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego wśród  dzieci, młodzieży i seniorów, a także do społeczności lokalnych i trudno dostępnych grup społecznych, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, promowanie uczenia się przez całe życie.

Uzyskanie patronatu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego pozwala na wykorzystywanie identyfikacji wizualnej roku ‒ w tym logotypu, hasła i hasztagu. Wydarzenia beneficjentów, które otrzymają to wyróżnienie, będą również promowane na stronie internetowej oraz w newsletterach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Jak ubiegać się o przyznanie wyróżnienia? Procedura jest bardzo prosta. Wszyscy, którzy są zainteresowani uzyskaniem patronatu, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RequestLabelEYCH2018.

Więcej informacji: https://europa.eu/cultural-heritage/node/4_pl

Zostań Mobilnym dziennikarzem programu Erasmus+


Chcesz pogłębić swoje doświadczenie dziennikarskie? Interesujesz się tematyką szeroko rozumianej edukacji oraz projektów międzynarodowych? Zostań „Mobilnym dziennikarzem” i inspiruj swoimi tekstami.

Ruszyły regionalne konferencje programu Erasmus+ – razem zmieniajmy edukację w Polsce!


2 marca br. w Grudziądzu w Centrum konferencyjnym Hotelu Ibis odbyła się pierwsza w tym roku konferencja regionalna pod hasłem Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym, której celem będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+. W konferencji wzieli udział m.in. Marzenna Drab – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski kurator oświaty, dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Czesław Stawikowski – wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, koordynator ds. kształcenia zawodowego.