Poznaj nasze książki, czasopisma i portale!

treść strony
 • Edukacja w świecie zmian

  Poznaj wybrane teksty
  zamieszczone na platformie EPALE
  w 2022 roku.

  Czytaj lub pobierz
 • Kompendium podsumowujące
  perspektywę 2014–2020 programu Erasmus+

   

  w zakresie partnerstw strategicznych
  w sektorze Szkolnictwo wyższe już dostępne.

  Przejdź do publikacji
 • Możliwości dla młodzieży

  Poznaj historie młodych ludzi,
  którzy zrealizowali ciekawe projekty
  w ramach programów Komisji Europejskiej
  Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności.

  Przejdź do publikacji
 • Nowy raport: Aktywność społeczna i obywatelska
  uczestników projektów wolontariatu zagranicznego

  Przekonaj się, czy (i w jaki sposób)

  uczestnicy projektów wolontariatu zagranicznego,

  po powrocie do Polski włączają się

  w działania społeczne i wolontariackie.

  Przejdź do publikacji
 • Partnerstwa w Erasmusie+

  Chcesz zrealizować projekt w ramach Akcji 2.
  programu Erasmus+, a nie wiesz, jak się do tego zabrać?

  Podpowiedzi znajdziesz w tym poradniku.

  Przejdź do publikacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi szeroką działalność wydawniczą

Co roku powstaje kilkadziesiąt publikacji opatrzonych logotypem FRSE. Ich celem jest informowanie o możliwościach, jakie dają program Erasmus+ oraz inne przedsięwzięcia zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Publikowane są również prace naukowo-badawcze, wyłonione w konkursie „Monografie FRSE”.

Wydawnictwo jest uwzględnione w wykazie wydawnictw punktowanych MEiN.

Publikacje Wydawnictwa FRSE

Portale Wydawnictwa FRSE

Sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Baza wiedzy o funduszach, szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą.
więcej
Portal Komisji Europejskiej dla młodzieży szukającej możliwości rozwoju. Prowadzony przez sieć Eurodesk.
więcej

KONKURS

Piszesz? Wydaj u nas!
 

Konkurs wydawniczy Monografie jest skierowany do badaczy i naukowców zajmujących się edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Publikacje wybrane przez kapitułę konkursu zostaną zrecenzowane i wydane w językach polskim i angielskim, w formie elektronicznej i tradycyjnej – nakładem Wydawnictwa FRSE wpisanego na listę wydawnictw punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE

Uchwałą z 17 kwietnia 2020 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji powołał Radę Naukową Wydawnictwa FRSE. Do grona zaprosiliśmy wybitnych naukowców – specjalistów w obszarach obejmujących bardzo zróżnicowane aspekty edukacji. Zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami.