Poznaj nasze książki, czasopisma i portale!

treść strony
 • Kompetencjownik, czyli język w działaniu

  Materiały, teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako obcego z elementami historii i kultury Warszawy oraz edukacji obywatelskiej

  Czytaj lub pobierz
 • Publikacja „Zwycięskie projekty
  w konkursie eTwinning 2024”

  Poznaj laureatów konkursu w roku 2024

  Przejdż do publikacji
 • Z najnowszego raportu FRSE

  Erasmus+ i cyfryzacja

  dowiesz się, jak przebiega transformacja
  cyfrowa w organizacjach beneficjentów
  programu Erasmus+.

  Zajrzyj do Czytelni!
 • Od wyzwania do rozwiązania

  Wybór najciekawszych tekstów opublikowanych
  na platformie EPALE w 2023 roku

  Przejdź do publikacji
 • Polskie uczelnie w Uniwersytetach Europejskich

  Raport stanowi podsumowanie badań nad funkcjonowaniem polskich instytucji w sojuszach europejskich

  Zapoznaj się z raportem już dziś!
 • Monografia FRSE: Luka płci w edukacji

  Publikacja opisuje przyczyny różnic w osiągnięciach
  edukacyjnych kobiet i mężczyzn.

  Przejdź do publikacji
 • Uczniowie w projektach

  Przewodnik po formach doskonalenia
  umiejętności w ramach Erasmusa+.

  Przejdź do publikacji
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o programie eTwinning,

  w najnowszej publikacji
  „Planer eTwinnera”.

  Przejdź do publikacji

FRSE prowadzi szeroką działalność wydawniczą

Co roku powstaje kilkadziesiąt publikacji opatrzonych logotypem FRSE. Ich celem jest informowanie o możliwościach, jakie dają program Erasmus+ oraz inne przedsięwzięcia zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Publikowane są również prace naukowo-badawcze, wyłonione w konkursie „Monografie FRSE”. 
Wydawnictwo jest uwzględnione w wykazie wydawnictw punktowanych MEiN.

READ ABOUT ACADEMIC AND RESEARCH PUBLICATIONS

Publikacje Wydawnictwa FRSE

Portale Wydawnictwa FRSE

Sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Baza wiedzy o funduszach, szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą.
więcej
Portal Komisji Europejskiej dla młodzieży szukającej możliwości rozwoju. Prowadzony przez sieć Eurodesk.
więcej

KONKURS

Piszesz? Wydaj u nas!
 

Konkurs wydawniczy Monografie jest skierowany do badaczy i naukowców zajmujących się edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Publikacje wybrane przez kapitułę konkursu zostaną zrecenzowane i wydane w językach polskim i angielskim, w formie elektronicznej i tradycyjnej – nakładem Wydawnictwa FRSE wpisanego na listę wydawnictw punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.


READ MORE ON ACADEMIC AND RESEARCH PUBLICATIONS

Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE

Uchwałą z 17 kwietnia 2020 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji powołał Radę Naukową Wydawnictwa FRSE. Do grona zaprosiliśmy wybitnych naukowców – specjalistów w obszarach obejmujących bardzo zróżnicowane aspekty edukacji. Zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami.