Poznaj nasze książki, czasopisma i portale!

treść strony
 • Uczniowie w projektach

  Przewodnik po formach doskonalenia umiejętności

  w ramach Erasmusa+.

  Przejdź do publikacji
 • Monografia FRSE: Luka płci w edukacji

  Publikacja opisuje przyczyny różnic w osiągnięciach
  edukacyjnych kobiet i mężczyzn.

  Przejdź do publikacji
 • Publikacja „Zwycięskie projekty
  w konkursie eTwinning 2023”

  Poznaj laureatów konkursu w roku 2023

  Przejdż do publikacji
 • W poszukiwaniu rezultatów

  Poznaj wyniki badania

  instytucji realizujących projekty partnerskie 

  w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+

  Czytaj lub pobierz
 • Kompendium podsumowujące
  perspektywę 2014–2020 programu Erasmus+

   

  w zakresie partnerstw strategicznych
  w sektorze Szkolnictwo wyższe już dostępne.

  Przejdź do publikacji
 • Możliwości dla młodzieży

  Poznaj historie młodych ludzi,
  którzy zrealizowali ciekawe projekty
  w ramach programów Komisji Europejskiej
  Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności.

  Przejdź do publikacji
 • Nowy raport: Aktywność społeczna i obywatelska
  uczestników projektów wolontariatu zagranicznego

  Przekonaj się, czy (i w jaki sposób)

  uczestnicy projektów wolontariatu zagranicznego,

  po powrocie do Polski włączają się

  w działania społeczne i wolontariackie.

  Przejdź do publikacji

FRSE prowadzi szeroką działalność wydawniczą

Co roku powstaje kilkadziesiąt publikacji opatrzonych logotypem FRSE. Ich celem jest informowanie o możliwościach, jakie dają program Erasmus+ oraz inne przedsięwzięcia zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Publikowane są również prace naukowo-badawcze, wyłonione w konkursie „Monografie FRSE”. 
Wydawnictwo jest uwzględnione w wykazie wydawnictw punktowanych MEiN.

READ ABOUT ACADEMIC AND RESEARCH PUBLICATIONS

Publikacje Wydawnictwa FRSE

Portale Wydawnictwa FRSE

Sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Baza wiedzy o funduszach, szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą.
więcej
Portal Komisji Europejskiej dla młodzieży szukającej możliwości rozwoju. Prowadzony przez sieć Eurodesk.
więcej

KONKURS

Piszesz? Wydaj u nas!
 

Konkurs wydawniczy Monografie jest skierowany do badaczy i naukowców zajmujących się edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Publikacje wybrane przez kapitułę konkursu zostaną zrecenzowane i wydane w językach polskim i angielskim, w formie elektronicznej i tradycyjnej – nakładem Wydawnictwa FRSE wpisanego na listę wydawnictw punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.


READ MORE ON ACADEMIC AND RESEARCH PUBLICATIONS

Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE

Uchwałą z 17 kwietnia 2020 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji powołał Radę Naukową Wydawnictwa FRSE. Do grona zaprosiliśmy wybitnych naukowców – specjalistów w obszarach obejmujących bardzo zróżnicowane aspekty edukacji. Zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami.