Poznaj pracę Zespołu Analityczno-Badawczego FRSE

treść strony
 • Koordynatorzy w działaniu

  Czytaj raport i zapoznaj się z wynikami badania projektów Erasmus+ Młodzież przeprowadzonego w ramach sieci badawczej RAY.

  Przejdź do publikacji
 • Współpraca międzynarodowa a jakość i organizacja pracy szkół

  Poznaj opinie dyrektorów polskich szkół na temat realizacji projektów międzynarodowych w ich placówkach.

  Przejdź do publikacji
 • Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji

  Poznaj wyniki dwóch badań dotyczących współpracy polskich przedsiębiorstw z sektorem edukacji.

  Przejdź do publikacji
 • Erasmus+ during the COVID-19 pandemic

  Poznaj doświadczenia studentów zagranicznych przebywających w Polsce podczas pandemii COVID-19.

  Przejdź do publikacji
 • Studenci zagraniczni w Polsce

  Poznaj wyniki badań dotyczących obszarów i sposobów wsparcia zapewnionego przez polskie uczelnie studentom przyjeżdżającym do Polski, głównie realizujących mobilności Erasmus+.

  Przejdź do publikacji

O badaniach

Zespół Analityczno-Badawczy realizuje badania edukacyjne dotyczące projektów dofinansowanych przez FRSE, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar analiz obejmuje wszystkie sektory programu, głównie akcje zdecentralizowane, obsługiwane na poziomie krajowym. Prowadzone badania uwzględniają zarówno instytucje beneficjentów, jak i uczestników projektów.

Najnowsze badanie FRSE

Extent to which the learners gained or improved occupation-specific competences by country (percentage of learners who agree completely or a lot)

According to research data, the impact of the transnational mobility differs considerably according to the sending country. The highest impact of the mobility on occupation-specific competences can be noticed in Poland, where 65% of all respondents completely or strongly agree that they became aware of the characteristics of individual workplaces and 56% improved their ability to operate specialist machinery. Also, the learners from Latvia gained a lot of occupation-specific competences with 75% strongly agreeing that they became aware of the characteristics of individual workplaces. Conversely, only one quarter of the UK students enhanced their use of the latest technologies or software, but 40% enhanced their competence to deal with specialist and technical documentation.

Szczegóły

Badania

 • Erasmus+ 2014-2020

 • Erasmus+ 2021-2027

 • Mapa przedstawia najważniejsze dane liczbowe dotyczące programu Erasmus+ w perspektywie 2014-2020. Dane dotyczące liczby projektów i dofinansowania i prezentowane są zakresie projektów finansowanych przez polską NA, w wysokości odpowiadającej rozliczeniom końcowym zamkniętych projektów bądź aktualnie obowiązującym wersjom umów dla projektów będących w toku. Dane dotyczące mobilności przedstawione są w zakresie wszystkich projektów, w których krajem przyjmującym lub wysyłającym jest Polska, finansowanych przez polską NA oraz przez NA z innych krajów.

  Poszczególne sektory programu Erasmus+ oznaczono skrótami:

  AE – edukacja dorosłych
  VET – kształcenie i szkolenie zawodowe
  HE – szkolnictwo wyższe
  SE – edukacja szkolna
  Y – edukacja młodzieży

  Mapa przedstawia dane wg stanu na dzień 30.04.2022.