Poznaj pracę Zespołu Analityczno-Badawczego FRSE

treść strony
 • W poszukiwaniu rezultatów

  Poznaj wyniki badania

  instytucji realizujących projekty partnerskie 

  w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+

  Czytaj lub pobierz
 • Koordynatorzy w działaniu

  Czytaj raport i zapoznaj się z wynikami badania projektów Erasmus+ Młodzież przeprowadzonego w ramach sieci badawczej RAY.

  Przejdź do publikacji
 • Współpraca międzynarodowa a jakość i organizacja pracy szkół

  Poznaj opinie dyrektorów polskich szkół na temat realizacji projektów międzynarodowych w ich placówkach.

  Przejdź do publikacji
 • Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji

  Poznaj wyniki dwóch badań dotyczących współpracy polskich przedsiębiorstw z sektorem edukacji.

  Przejdź do publikacji
 • Erasmus+ during the COVID-19 pandemic

  Poznaj doświadczenia studentów zagranicznych przebywających w Polsce podczas pandemii COVID-19.

  Przejdź do publikacji

Badania

Zespół Analityczno-Badawczy realizuje badania edukacyjne dotyczące projektów dofinansowanych przez FRSE, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar analiz obejmuje wszystkie sektory programu, głównie akcje zdecentralizowane, obsługiwane na poziomie krajowym. Prowadzone badania uwzględniają zarówno instytucje beneficjentów, jak i uczestników projektów.
 

Statystyki


Zespół Analityczno-Badawczy publikuje dane statystyczne dotyczące aktualnej i poprzedniej edycji programu Erasmus+. Więcej informacji na dole strony.

Najnowsze badanie FRSE

Extent to which the learners gained or improved occupation-specific competences by country (percentage of learners who agree completely or a lot)

According to research data, the impact of the transnational mobility differs considerably according to the sending country. The highest impact of the mobility on occupation-specific competences can be noticed in Poland, where 65% of all respondents completely or strongly agree that they became aware of the characteristics of individual workplaces and 56% improved their ability to operate specialist machinery. Also, the learners from Latvia gained a lot of occupation-specific competences with 75% strongly agreeing that they became aware of the characteristics of individual workplaces. Conversely, only one quarter of the UK students enhanced their use of the latest technologies or software, but 40% enhanced their competence to deal with specialist and technical documentation.

Szczegóły
 • Erasmus+ 2014-2020

 • Erasmus+ 2021-2027

 • Mapa przedstawia najważniejsze dane liczbowe dotyczące programu Erasmus+ w perspektywie 2014-2020 z podziałem na województwa i powiaty. Po kliknięciu na wybrane województwo/powiat wyświetlane będą dane tylko dla tego województwa/powiatu.

  Liczba projektów i dofinansowanie dotyczy polskiej NA i odpowiada rozliczeniom końcowym zamkniętych projektów bądź aktualnie obowiązującym wersjom umów dla projektów będących w toku.

  Zrealizowane wyjazdy i przyjazdy dotyczą wszystkich projektów, w których krajem wysyłającym lub przyjmującym jest Polska, finansowanych przez polską NA oraz przez NA z innych krajów. Po kliknięciu na wybrane województwo/powiat wyświetlane będą wyjazdy i przyjazdy z/do wybranego województwa/powiatu.

  Poszczególne sektory programu Erasmus+ oznaczone są skrótami stosowanymi w perspektywie 2014-2020:

  AE – edukacja dorosłych
  VET – kształcenie i szkolenie zawodowe
  HE – szkolnictwo wyższe
  SE – edukacja szkolna
  Y – edukacja młodzieży

  Mapa przedstawia dane wg stanu na dzień 31.07.2023.