Poznaj pracę Zespołu Analityczno-Badawczego FRSE

treść strony
 • Zapoznaj się
  z raportem z badań o
  „Partnerstwach strategicznych
  w szkolnictwie wyższym”

  Raport przezntuje wyniki badań projektów partnerstw strategicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Polsce.

  Zobacz
 • Czytaj o dobrych praktykach
  „Liderów internacjonalizacji"

  Raport dotyczy badania, którego celem było określenie roli szkolnych liderów projektów w procesie umiędzynarodowienia szkół oraz poznanie problemów, z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy.

  Zobacz
 • Przeczytaj raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych

  Czy warto wysyłać uczniów na staże i praktyki za granicą? Międzynarodowe badanie losów byłych uczestników zagranicznych mobilności zawodowych pokazuje, że doświadczenie pracy w innym kraju zwiększa umiejętności i szanse na rynku pracy.

   

  Zobacz

O badaniach

Zespół Analityczno-Badawczy realizuje badania edukacyjne dotyczące projektów dofinansowanych przez FRSE, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar analiz obejmuje wszystkie sektory programu, głównie akcje zdecentralizowane, obsługiwane na poziomie krajowym. Prowadzone badania uwzględniają zarówno instytucje beneficjentów, jak i uczestników projektów.

Najnowsze badanie FRSE

Długofalowy wpływ wolontariatu grupowego

Uczestnicy projektu grupowego, zapytani o to, czy rozważają zaangażowanie się w długoterminowy wolontariat zagraniczny, w przeważającej większości odpowiedzieli twierdząco (66,2%). Bodźcem były dla nich pozytywne doświadczenia z wolontariatu w Polsce.Co dziesiąty badany przed przybyciem do naszego kraju uczestniczył w wolontariacie długoterminowym i każdy z nich stwierdził, że miało to wpływ na decyzję o zaangażowaniu się w krótkoterminowy projekt grupowy. Ponad 5% ankietowanych w momencie przeprowadzania badania brało udział w długoterminowym wolontariacie zagranicznym

Szczegóły

Badania

 • Erasmus+ 2014-2020

 • Erasmus+ 2021-2027

 • Mapa przedstawia najważniejsze dane liczbowe dotyczące programu Erasmus+ w perspektywie 2014-2020. Dane dotyczące dofinansowania prezentowane są w wysokości odpowiadającej rozliczeniom końcowym zamkniętych projektów oraz aktualnie obowiązujących wersji umów dla projektów będących w toku. Dane dotyczące mobilności przedstawione są w zakresie projektów finansowanych przez polską NA.

  Poszczególne sektory programu Erasmus+ oznaczono skrótami:

  AE – edukacja dorosłych
  VET – kształcenie i szkolenie zawodowe
  HE – szkolnictwo wyższe
  SE – edukacja szkolna
  Y – edukacja młodzieży

  Mapa przedstawia dane wg stanu na dzień 30.06.2021.