Poznaj pracę Zespołu Analityczno-Badawczego FRSE

treść strony
 • Zapoznaj się
  z raportem z badań o
  „Partnerstwach strategicznych
  w szkolnictwie wyższym”

  Raport przezntuje wyniki badań projektów partnerstw strategicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Polsce.

  Zobacz
 • Czytaj o dobrych praktykach
  „Liderów internacjonalizacji"

  Raport dotyczy badania, którego celem było określenie roli szkolnych liderów projektów w procesie umiędzynarodowienia szkół oraz poznanie problemów, z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy.

  Zobacz
 • Przeczytaj raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych

  Czy warto wysyłać uczniów na staże i praktyki za granicą? Międzynarodowe badanie losów byłych uczestników zagranicznych mobilności zawodowych pokazuje, że doświadczenie pracy w innym kraju zwiększa umiejętności i szanse na rynku pracy.

   

  Zobacz

O badaniach

Zespół Analityczno-Badawczy realizuje badania edukacyjne dotyczące projektów dofinansowanych przez FRSE, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar analiz obejmuje wszystkie sektory programu, głównie akcje zdecentralizowane, obsługiwane na poziomie krajowym. Prowadzone badania uwzględniają zarówno instytucje beneficjentów, jak i uczestników projektów.

 • Dlaczego badania?

  Badania programów europejskich pozwalają lepiej ocenić ich rezultaty oraz korzyści wynikające z realizacji projektów, zarówno dla instytucji wnioskodawcy, partnerów jak i w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz sektorowym. Wyniki badań dostarczą aktualnych i rzetelnych informacji na temat programu Erasmus+, co z pewnością pozwoli skuteczniej planować nie tylko efektywne zarządzanie projektami przez beneficjentów ale również lepiej realizować działania związane z wdrażaniem programu Erasmus+ w Polsce.

 • Jak badamy?

  Badania dotyczą przede wszystkim efektów realizowanych działań oraz wpływu projektów na uczestników i organizacje wdrażające projekty. Naszym celem jest również diagnoza potrzeb poszczególnych grup objętych wsparciem programu oraz sprawdzenie poziomu podnoszenia kompetencji uczestników i rozwoju instytucjonalnego organizacji wspieranych ze środków programu. Realizujemy zarówno badania o charakterze ilościowym (np. ankiety, kwestionariusze, sondaże), jak i analizy jakościowe (np. wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). Duża część projektów badawczych ma charakter ewaluacyjny, co pozwoli ocenić, czy dofinansowane projekty zakończyły się powodzeniem oraz, czy osiągnęły założone cele.

 • Z kim współpracujemy?

  Badania realizowane przez Narodową Agencję są wdrażane w ścisłej współpracy z przedstawicielami sektorów objętych programem. Staramy się czerpać jak najwięcej z doświadczeń polskich i europejskich instytucji badawczych i jednocześnie korzystać z wyników innych badań edukacyjnych, które dotyczyły podobnych obszarów merytorycznych.

Najnowsze badanie FRSE

Długofalowy wpływ wolontariatu grupowego

Uczestnicy projektu grupowego, zapytani o to, czy rozważają zaangażowanie się w długoterminowy wolontariat zagraniczny, w przeważającej większości odpowiedzieli twierdząco (66,2%). Bodźcem były dla nich pozytywne doświadczenia z wolontariatu w Polsce.Co dziesiąty badany przed przybyciem do naszego kraju uczestniczył w wolontariacie długoterminowym i każdy z nich stwierdził, że miało to wpływ na decyzję o zaangażowaniu się w krótkoterminowy projekt grupowy. Ponad 5% ankietowanych w momencie przeprowadzania badania brało udział w długoterminowym wolontariacie zagranicznym

Szczegóły

Aktualności

 • Statystyki Erasmus+ w Polsce

 • Research in Europe

 • Wybierz kraj:

  Badania programów europejskich pozwalają lepiej ocenić ich rezultaty oraz korzyści wynikające z realizacji projektów, zarówno dla instytucji wnioskodawcy

  Wybrany kraj:Polska

  Nasze badania

  Wybierz
  filtr:

  Albo wpisz
  frazę:

   • Cross-sectoral

   • Austria

   Showing and Identifying Impact of E+ on EU and National Level Report1 (EN)

   • Cross-sectoral

   • Austria

   Impact assessment: Impact+ (DE,EN)

   • Vocational Education and Training

   • Austria

   Nachhaltige Nutzung europäischer Projektergebnisse. Thematisches Monitoring der Nationalagentur Erasmus+ Bildung (DE)

   • Cross-sectoral

   • Austria

   Die Effekte der Erasmus+ Incomings auf die österreichische Volkswirtschaft (German version).

   • Cross-sectoral

   • Austria

   The effects of Erasmus+ incoming participants on the Austrian economy (English version).

   • Youth

   • Chorwacja

   ERASMUS+ YOUTH IN ACTION – Results of RAY in Croatia in 2015 Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action (EN)

   • Cross-sectoral

   • Cypr

   Annual Report 2017 (GR)

   • Cross-sectoral

   • Chorwacja

   Analysis of Participant Reports – Key Action 1 (Rezultati analize izvješća sudionika mobilnosti – Erasmus+ – Ključna aktivnost 1) (HR)

   • Cross-sectoral

   • Chorwacja

   Towards Internationalisation of Education – Participation of the Republic of Croatia in the Lifelong Learning Programme (EN)

  strona numer 1
  strona numer 2
  strona numer 3
  ...
  strona numer 10
  strona numer 11
  strona numer 12
  Następna strona