Poznaj pracę Zespołu Analityczno-Badawczego FRSE

treść strony
 • Zapoznaj się
  z raportem z badań o
  partnerstwach strategicznych
  w szkolnictwie wyższym

  Raport prezentuje wyniki badań projektów partnerstw strategicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Polsce.

  Zobacz
 • Czytaj o dobrych praktykach
  liderów internacjonalizacji

  Raport dotyczy badania, którego celem było określenie roli szkolnych liderów projektów w procesie umiędzynarodowienia szkół oraz poznanie problemów, z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy.

  Zobacz
 • Przeczytaj raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych

  Czy warto wysyłać uczniów na staże i praktyki za granicą? Międzynarodowe badanie losów byłych uczestników zagranicznych mobilności zawodowych pokazuje, że doświadczenie pracy w innym kraju zwiększa umiejętności i szanse na rynku pracy.

  Zobacz

O badaniach

Zespół Analityczno-Badawczy realizuje badania edukacyjne dotyczące projektów dofinansowanych przez FRSE, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar analiz obejmuje wszystkie sektory programu, głównie akcje zdecentralizowane, obsługiwane na poziomie krajowym. Prowadzone badania uwzględniają zarówno instytucje beneficjentów, jak i uczestników projektów.

Najnowsze badanie FRSE

Extent to which the learners gained or improved occupation-specific competences by country (percentage of learners who agree completely or a lot)

According to research data, the impact of the transnational mobility differs considerably according to the sending country. The highest impact of the mobility on occupation-specific competences can be noticed in Poland, where 65% of all respondents completely or strongly agree that they became aware of the characteristics of individual workplaces and 56% improved their ability to operate specialist machinery. Also, the learners from Latvia gained a lot of occupation-specific competences with 75% strongly agreeing that they became aware of the characteristics of individual workplaces. Conversely, only one quarter of the UK students enhanced their use of the latest technologies or software, but 40% enhanced their competence to deal with specialist and technical documentation.

Szczegóły

Badania

 • Erasmus+ 2014-2020

 • Erasmus+ 2021-2027

 • Mapa przedstawia najważniejsze dane liczbowe dotyczące programu Erasmus+ w perspektywie 2014-2020. Dane dotyczące liczby projektów i dofinansowania i prezentowane są zakresie projektów finansowanych przez polską NA, w wysokości odpowiadającej rozliczeniom końcowym zamkniętych projektów bądź aktualnie obowiązującym wersjom umów dla projektów będących w toku. Dane dotyczące mobilności przedstawione są w zakresie wszystkich projektów, w których krajem przyjmującym lub wysyłającym jest Polska, finansowanych przez polską NA oraz przez NA z innych krajów.

  Poszczególne sektory programu Erasmus+ oznaczono skrótami:

  AE – edukacja dorosłych
  VET – kształcenie i szkolenie zawodowe
  HE – szkolnictwo wyższe
  SE – edukacja szkolna
  Y – edukacja młodzieży

  Mapa przedstawia dane wg stanu na dzień 30.11.2021.