Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

treść strony
  • Wspieramy wyjazdy edukacyjne

  • Promujemy dobre praktyki

  • Inspirujemy do rozwoju

Od 1993 r. zarządzamy europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Pełnimy funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2018 r.). Na arenie międzynarodowej reprezentujemy Polskę, a w kraju organizujemy nabory i nadzorujemy finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach obu tych przedsięwzięć w latach 2021–2027 przekroczy 29 miliardów euro w skali całej Europy. Realizujemy także Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i program Edukacja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sieci współpracy

Koordynujemy sieci i inicjatywy informacyjne skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców. Wśród najbardziej popularnych są: stworzona dla nauczycieli platforma eTwinning, skierowane do młodzieży Eurodesk Polska i Europejski Portal Młodzieżowy oraz EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

Rozwijamy nowoczesne narzędzia służące do profesjonalnego prezentowania umiejętności na rynku pracy w ramach inicjatywy Europass oraz systemu akumulacji i przenoszenia zdobytych osiągnięć w kształceniu i szkoleniach zawodowych. Od kilkudziesięciu lat budujemy bazę wiedzy o europejskich systemach edukacji w ramach sieci Eurydice, współtworzymy także platformę Youth Wiki poświęconą politykom młodzieżowym państw Unii Europejskiej.

Wspieramy współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Nie tylko projekty

Stworzyliśmy wiele cyklicznych wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Dla obecnych i przyszłych beneficjentów organizujemy Ogólnopolski Dzień Informacyjny, który co roku przyciąga ponad tysiąc uczestników. Do flagowych imprez należą Kongres Rozwoju Systemu Edukacji i Międzynarodowy Bieg Erasmusa+. Mamy także duże doświadczenie w koordynowaniu obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizowaniu wydarzeń odbywających się w ramach Europejskiego Dnia Języków, Parady Schumana, Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.

Od kilkunastu lat organizujemy konkursy, których celem jest promowanie rezultatów projektów i wspieranie talentów: EDUinspiracje, European Language Label oraz Selfie+. W 2017 r. przystąpiliśmy do inicjatywy WorldSkills, w ramach której wyłaniamy i przygotowujemy polską reprezentację na międzynarodowe zawody uczniów szkół technicznych i zawodowych. Zainicjowaliśmy także konkurs wydawniczy dla naukowców i badaczy edukacji.

Informacje z pierwszej ręki

Współpracujemy z 20 regionalnymi punktami informacyjnymi FRSE działającymi w każdym województwie. Cyklicznie organizujemy trasę Mobilnego Centrum Edukacyjnego po najdalej położonych regionach kraju. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr), gdzie na bieżąco informujemy o tym, co robimy.

Efekty projektów prezentujemy w bogatej ofercie wydawniczej. Wśród publikacji FRSE znajdują się poradniki dla beneficjentów, przewodniki po programach, przykłady dobrych praktyk, raporty, publikacje naukowe i badawcze.

Bezpłatnie wydajemy także dwa czasopisma o tematyce edukacyjnej: magazyn „Europa dla Aktywnych” oraz kwartalnik „Języki Obce w Szkole”.

Dialog z otoczeniem

Zasięg możliwości, jakie dają europejskie inicjatywy, jest naprawdę szeroki. Dlatego stale powiększamy grono beneficjentów. Wśród nich są już nie tylko placówki edukacyjne, lecz także organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa.

Współpracujemy z instytucjami ukierunkowanymi na rozwój rozmaitych obszarów systemu edukacji, m.in. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutem Badań Edukacyjnych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Erasmus Student Network, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jesteśmy aktywni także za granicą. Razem z narodowymi agencjami programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności organizujemy TCA Training and Cooperation Activities – działania służące podnoszeniu jakości europejskich inicjatyw edukacyjnych oraz rozwojowi grup odbiorców, do których są one skierowane.

Stabilne fundamenty

Działamy od 1993 r. jako fundacja Skarbu Państwa. Nasze programy i inicjatywy są koordynowane zgodnie z normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Uczestniczymy także w programie Rzetelna Firma, prowadzonym pod patronatem Krajowego Rejestru Długów.

Zobacz, jak wiele udało nam się zrobić w 2020 r.!

Wybierz województwo, aby zobaczyć dane dotyczące liczby złożonych wniosków w Erasmusie+, PO WER i Europejskim Korpusie Solidarności

Woj. DOLNOŚLĄSKIE

387 złożonych wniosków

Woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

179 złożonych wniosków
 

Woj. LUBELSKIE

357 złożonych wniosków
 

Woj. LUBUSKIE

45 złożonych wniosków
 

Woj. ŁÓDZKIE

411 złożonych wniosków
 

Woj. MAŁOPOLSKIE

591 złożonych wniosków
 

Woj. MAZOWIECKIE

871 złożonych wniosków
 

Woj. OPOLSKIE

95 złożonych wniosków
 

Woj. PODKARPACKIE

300 złożonych wniosków
 

Woj. PODLASKIE

233 złożone wnioski
 

Woj. POMORSKIE

299 złożonych wniosków
 

Woj. ŚLĄSKIE

700 złożonych wniosków
 

Woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

178 złożonych wniosków
 

Woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

134 złożone wnioski
 

Woj. WIELKOPOLSKIE

352 złożone wnioski
 

Woj. ZACHODNIOPOMORSKIE

175 złożonych wniosków
 

Wsparliśmy

ponad 5500

organizacji, instytucji, firm
i placówek edukacyjnych
z całej Polski.

Szczegóły

ponad 3800

szkół, przedszkoli, ośrodków
doskonalenia zawodowego
dla młodzieży i dorosłych

1000

organizacji pozarządowych,
fundacji i stowarzyszeń działających
w lokalnych społecznościach

niemal 600

instytucji kultury i sportu,
malych, średnich i dużych firm
oraz jednostek administracyjnych

Tworzymy jedyną w Polsce instytucję z tak ogromnym doświadczeniem
w zarządzaniu europejskimi inicjatywami edukacyjnymi. W portfolio mamy
m.in. programy: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”,
Fundusz Stypendialny SCIEX, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.
Obecnie zarządzamy 25 inicjatywami i programami europejskimi.
Kliknij "Szczegóły" i sprawdź, co mamy dla Ciebie.