Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

treść strony

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) to następca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu. FRSE prowadzi projekty wspierające m.in. szkolenia kadry kształcenia zawodowego, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, tzw. osób o mniejszych szansach.

W ramach programu FERS realizowane są dwa projekty: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” oraz „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Oba projekty realizowane są w I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Dofinansowaniem zostaną objęte instytucje edukacyjne z terenu całej Polski, których wnioski przeszły pozytywnie procedurę selekcji – ocenę formalną i merytoryczną – w Akcji 1 programu E+ (Edukacja szkolna) i E+ (Kształcenie i szkolenia zawodowe) konkurs 2022, 2023 2024 i zostały umieszczone na listach rezerwowych.

Szczegółowy opis projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” znajduje się na stronie:
https://www.frse.org.pl/fers-edukacja-szkolna

Szczegółowy opis projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” znajduje się na stronie:
https://www.frse.org.pl/fers-vet