Patronat – pomagamy i promujemy

treść strony

Patronat FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udziela patronatu inicjatywom, które dotyczą szeroko pojmowanego wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej w Polsce, a także promowania dialogu międzykulturowego i walki z wykluczeniem społecznym.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie udziela Patronatu Honorowego Dyrektora Generalnego ani patronatu Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia promocyjnego ich inicjatyw prosimy kierować do formularza ubiegania się o patronat Fundacji.

 

Przed wypełnieniem wniosku o patronat, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udzielania patronatu przez FRSE.

 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów powinien być wypełniony nie później niż 45 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia. O objęciu albo odmowie objęcia patronatem FRSE wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

Patronat JOwS

Patronatem medialnym "Języków Obcych w Szkole" mogą zostać objęte: konferencje i seminaria poświęcone tematyce językowej; konkursy językowe na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym; obchody Europejskiego Dnia Języków; inne wydarzenia mające na celu promocję nauki języków obcych.

 

Przed wypełnieniem wniosku o patronat, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udzielania patronatu.

 

Pozytywnie rozpatrzone projekty będą promowane na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw!

Patronat Wydawnictwa FRSE

Jak otrzymać nasze publikacje na wydarzenie?

 

Istnieje możliwość otrzymania od FRSE książek w wersji drukowanej na wydarzenie związane z edukacją. Szczegóły znajdują się w poniższym regulaminie.

 

Przed wypełnieniem wniosku o patronat, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udzielania patronatu przez FRSE.

 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów powinien być wypełniony nie później niż 45 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia. O objęciu albo odmowie objęcia patronatem FRSE wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

Zgłaszam wniosek dotyczący:

  • Dane osobowe

    Projekt

    Wgraj pliki do zgłoszenia

    Wgraj pliki do zgłoszenia (tylko pdf,zip,jpg,doc,docx)
    grafika