Regionalne Punkty Informacyjne

treść strony

Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021–2022

Lp. Nazwa Instytucji/Organizacji Województwo Przedstawiciel RPI Telefon E-mail
1. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dolnośląskie Jakub Prus 500 705 879 kubaprus@gmail.com
2. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Kujawsko-pomorskie Anna Borysiak 691 380 435 wizytator.annaborysiak@gmail.com
3. Zespół Szkół Chemicznych im Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy Kujawsko-pomorskie Lucyna Brodziak 697 911 859 lucyna.brodziak@gmail.com
4. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Lubuskie Sylwia Czapla 957 255 021 s.czapla@ko-gorzow.edu.pl
5. Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódzkie Małgorzata Bury 42 637 70 55 mbury@kuratorium.lodz.pl
6. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódzkie Barbara Kuźmicka-Wrąbel 501 258 292 b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl
7. Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie Małopolskie Agnieszka Hajduk 14 621 72 35 w. 122 a.hajduk@ckiw-tarnow.ohp.pl
8. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mazowieckie Beata Gembarowska 22 536 60 00 beata.gembarowska@mscdn.edu.pl
9. Kuratorium Oświaty w Opolu Opolskie Halina Pilarz 534 861 814 hpilarz@kuratorium.opole.pl
10. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podkarpackie Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz 17 867 11 45 kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl
11. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Podkarpackie Jacek Adamowicz 519 848 792 jadamowicz@pcen.pl
12. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Podlaskie Jan Bielecki 87 567 03 28 jan.bielecki@cen.suwalki.pl
13. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Podlaskie Katarzyna Gosk 691 655 217 katarzyna.gosk@cen.bialystok.edu.pl
14. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Pomorskie Janina Łyczko- Schmidt 662 186 237 lyczko-schmidt@zdz.slupsk.pl
15. Fundacja Instytut Pracy i Edukacji Śląskie Łukasz Łój  697 752 201 kontakt@klaster.org.pl
16. Kuratorium Oświaty w Kielcach Świętokrzyskie Piotr Zimoch 41 342 15 36 piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl
17. Kuratorium  Oświaty w Olsztynie Warmińsko-mazurskie Ewa Pijanowska 89 523 24 69 epijanowska@ko.olsztyn.pl
18. Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wielkopolskie Karolina Adamska 780 386 020 k.adamska@ko.poznan.pl
19. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie Wielkopolskie Przemysław Trawczynski 601 498 634 doradca2@cwrkdiz-konin.pl
20. Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zachodniopomorskie Emilia Gwizd 530 925 935 egwizd@kuratorium.szczecin.pl

 

Przedstawiciel RPI: Maja Galik
Tel: 509 222 070
E-mail: maja.galik@frse.org.pl

Działania

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych we wszystkie regiony Polski, w szczególności do mniejszych miejscowości, które do tej pory nie korzystały z możliwości m.in. takich programów, jak Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Działalność RPI kierowana jest do wszystkich instytucji zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych, jak również uczestników międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Do zadań RPI należy w szczególności:

  • promowanie programów zarządzanych przez NA; 
  • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programów;
  • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych;
  • prowadzenie Punktów Informacyjnych;
  • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
  • wsparcie logistyczno-merytoryczne przy organizacji konferencji regionalnych w swoim województwie.

Galeria zdjęć RPI