treść strony

Raport z badania dotyczącego osób pracujących z młodzieżą w ramach Programu Erasmus+

seria wydawnicza

autor / redaktor

rok wydania

2021

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

68

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-66515-73-4

W raporcie przedstawiono wyniki międzynarodowego badania przeprowadzonego przez 33 narodowe agencje programu Erasmus+ w ramach sieci badawczej Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth (RAY). Badanie to dotyczyło projektów edukacyjnych realizowanych w sektorze Młodzież programu Erasmus+ i miało na celu przeanalizowanie opinii koordynatorów projektów młodzieżowych na temat inicjatyw finansowanych ze środków E+ Młodzież, a także poznanie ich oceny odnośnie do wpływu tych działań na ich uczestników, organizacje młodzieżowe, społeczności lokalne oraz na ich samych. W publikacji zebrano wyniki badania dla polskich koordynatorów projektów, a tam, gdzie było to konieczne – zaprezentowano je na tle wyników badania międzynarodowego.

Cytowanie: Jeżowski, M. (2021). Koordynatorzy w działaniu. Raport z badania dotyczącego osób pracujących
z młodzieżą w ramach programu Erasmus+
. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
DOI: 10.47050/66515734

Czytaj pozostałe z tej serii