treść strony

Rozwój kompetencji cyfrowych dzięki programowi Erasmus+

Aby przyjrzeć się, w jaki sposób wdrażane są założenia programu Erasmus+ w zakresie transformacji cyfrowej, w 2022 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zainicjowała międzynarodowy projekt badawczy „The ecosystem of digital competence development in Erasmus+ Programme” i podjęła się jego koordynacji.

  • fot. Shutterstock

Celem badania jest dostarczenie informacji, wniosków i zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób program Erasmus+ może wpływać na transformację cyfrową organizacji beneficjentów oraz rozwój kompetencji cyfrowych ich pracowników.

Projekt został zaplanowany na lata 2022-2025 i jest realizowany we współpracy z Fundacją „Centrum Cyfrowe”. Partnerami są Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z 7 krajów: Belgii (Region Flamandzki), Holandii, Polski, Rumunii, Słowenii, Turcji oraz Włoch.

Do końca 2023 r. zakończona zostanie pierwsza faza realizacji badania. Jej podsumowaniem będzie przygotowanie przez wszystkich partnerów projektu raportów krajowych prezentujących wyniki dotychczas zrealizowanych modułów badawczych, tj. desk research, ankiety online oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych.