Kompetencjownik, czyli język w działaniu

treść strony

Materiały, teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako obcego z elementami historii i kultury Warszawy oraz edukacji obywatelskiej

autor / redaktor

rok wydania

2023

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

144

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-67587-20-4

Kompetencjownik to druga publikacja do nauki języka polskiego jako obcego, przygotowana we współpracy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Muzeum Warszawy (pierwszą publikacją jest: Warszawa dla początkujących). Materiały w niej zebrane zostały opracowane i przetestowane w ramach projektów językowych prowadzonych w muzeum.


Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób dorosłych uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości ESOKJ B2. Materiały w niej zawarte mogą zainteresować także polskojęzycznych uczących się, chcących zgłębić zagadnienia związane z nabywaniem kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym, nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych i w starszych klasach szkół podstawowych bądź osoby zajmujące się edukacją nieformalną.


Publikacja łączy elementy edukacji językowej, kulturalnej i obywatelskiej, a jej celem jest zaprezentowanie ośmiu kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, sformułowanych przez Radę Unii Europejskiej. Są to:
• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
• kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
• kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
• kompetencje cyfrowe;
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
• kompetencje obywatelskie;
• kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Cytowanie: Žák-Caplot, K. (2023). Kompetencjownik, czyli język w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo FRSE

Czytaj pozostałe z tej serii